Træneruddannelse

DBTU's træneruddannelse er under forandring. Den nye uddannelsesstruktur bliver et paradigmeskift i DBTU, hvor der i træneruddannelsen bliver lagt langt mere vægt på trænerens kompetencer til at udvikle træningsmiljøer og at spilleren i langt større grad, skal tage del i egen udvikling. Strukturen indlejrer den aldersrelaterede træning (ATK) og indholdet i den tidligere BAT-certificering bliver en integreret del af træneruddannelsens første 2 Trin. For dem der er BAT-certificeret, så ligger det højere end Trin 1 og lavere end Trin2. Det er også nyt, at træneruddannelsen tager udgangspunkt i den ledelsesmæssige kontekst træneren agerer i fx en mindre gruppe, et træningshold eller en træner med ansvar for flere trænere.

Undervisningen bliver mere praksisnær, hvor kursisten i langt højere grad skal kunne formidle, planlægge og indtage en pædagogisk tilgang. Træneren skal desuden i praktik på fx træningslejre eller stævner.

For at få mere tid til den praksisnære undervisning i uddannelsen allokeres dele af indholdet over på en E-læringsplatform, som er uddannelse via elektroniske medier – som kan gennemføres, når kursisten har tid. Det er også nyt, at hhv. DIF-træner 1, DIF-træner 2 og diplomtræneruddannelsen er et krav for at gennemføre det respektive trin i DBTU’s nye træneruddannelse, hvor hvert trin afsluttes med eksamen.

Indtil DBTU får udbudt de første nye kurser, opfordres man til at tage DIF-træner 1. Se vedhæftede oversigt nederst. Man skal dog være 16 år for at indtræde på DIF-Træner 1, hvorimod man skal være fyldt 15 år for at starte på DBTU's kurser.

De gamle K1, K2 osv. vil ikke blive udbudt længere, men dele af indholdet flyttes over i den nye træneruddannelse. Til efteråret 2016 vil de første pilotkurser blive udbudt og hele strukturen er implementeret i 2018.

DIF TRÆNER 1 OG 2
DIF DIPLOMTRÆNER

Øvrige kurser:
DIF COACHING 1 Ændret tilmeldingsfrist er d. 15. august 2016

Dansk Handicap Idræts-Forbund
Dansk Handicap Idræts-Forbund afholder en række kurser der kan være relevant for dig som bordtennistræner, når du arbejder med enten fysisk eller psykisk handicappede. Ofte er det kurser for trænere/instruktører, arrangører og dommere i forskellige handicapidrætsgrene, men der afholdes også andre typer af kurser, som f.eks. lederkurser og fyraftensarrangementer.
Se DHIF's kursustilbud her

Kursusinvitation - hvordan træner man idrætsudøvere med udviklingshæmning - lørdag 29/10-2016 i Fredericia