Træningskoncept

BAT - Bordtennis Aldersrelateret Træning

BAT er udviklet som et instrument til talentudvikling i ordets bredeste forstand. BAT er nemlig tiltænkt alle bordtennisspillere og med jeres hjælp kan BAT materialets anbefalinger og principper komme til at danne rammen om etableringen af et landsdækkende, velfungerende træningssystem. Et træningssystem, der ikke alene giver spillerne de optimale tekniske, taktiske, mentale og fysiske muligheder for at blive de bedste bordtennisspillere, men også tager hensyn til spillernes udvikling på de forskellige alderstrin.

Det er DBTU’s håb, at udgivelsen af bogen fremadrettet vil bane vejen for, at BAT bliver et alment anerkendt ”værktøj”, der kan støtte samtlige DBTU’s medlemsklubber i arbejdet med at give spillerne de optimale forhold for udvikling hele vejen gennem de forskellige alderstrin. Et ”værktøj” som ikke alene kan medvirke til, at vi kan fastholde det høje internationale niveau, som vi er lykkedes med at opbygge over de sidste mange år, men bestemt også et ”værktøj”, der understøtter en bevidst, idrætsansvarlig indsats for, at samtlige børn og unge, der stifter bekendtskab med bordtennissporten i Danmark, får gode oplevelser og finder glæde og lyst til træningen.

Det er DBTU’s ønske, at alle trænere, klubledere, forældre og spillere har kendskab til materialet eksistens. Derfor er informationsmaterialet "Slå et slag for fremtidens talenter" udviklet og BAT materialets anbefalinger og principper er et bærende element i hele DBTU’s kursusrække, ligesom kurset ”Åbent BAT” er udviklet og kan anbefales til de, der ønsker et mere indgående kendskab til træningssystemet.

Skab udvikling med en ny politik for klubbens træningsmiljø og trænere
Der skal tages varer på bordtennissportens talenter og samtidigt skal der holdes fast i dem, der ´bare´ vil nyde sporten og den sociale sammenhæng. BAT er et værktøj til at tænke, træne og planlægge, så vi kan fastholde de unge medlemmer i klubberne og desuden udvikle dem, der har et særligt talent og en ambition om at afprøve det. Gennem en BAT certificering af klubben og klubbens trænere indføres BAT tankegangen og konkrete tiltag som den røde tråd gennem klubbens aktiviteter og træningstilbud.

"Slå et slag for fremtidens talenter"

Find BAT bogen i webshoppen 

BAT materialet har fået stor ros og DBTU har fået mange henvendelser fra trænere, som har stor glæde af BAT materialets principper og anbefalinger. MEN flere har ytret ønske om, at BAT materialet suppleres af et visuelt materiale, så det bliver lettere at omsætte fra teori til praksis. DBTU kan nu med stor glæde meddele, at Rasmus Klein-Døssing i perioden 1. august til 30. august 2014 kaster sig ud i opgaven og at DBTU hurtigst muligt herefter kan præsenterer BAT materialet i en elektronisk form med video illustrationer. Materialet bliver at finde her på