Stævner

Specielt om BAT60+ stævner:

Gennem flere år har der på Sjælland via et DGI stævneudvalg været afholdt mange 60+ stævner, single og double. Der er ingen betingelser for at deltage bortset fra at man skal være fyldt 60 år.
Stævneaktiviteten er blevet en del af BAT60+ koncfeptet. Ofte er der omkring 100 deltagere pr stævne og der afholdes 8-12 stævner i gennemsnit pr år. Man skal ikke have licens for at deltage og tilmelding sker ikke via bordtennisportalen.
Yderligere information om disse stævner kan fås hos: Gert Jørgensen (mayo@os.dk) DGI og medlem af BAT60+ fællesudvalget DBTU/DGI.