For skolen

Denne side er primært for skolen.

Her kan skoleleder og lærere få mere viden om Skole OL - bordtennis, herunder aktivitetselementer, vejledninger og materialer.

  • Når skolen tilmelder 3 klasser eller flere via SkoleOL.dk til et lokalstævne med bordtennis, forærer klubben en kasse med 24 stk. bat og 110 stk. bordtennisbolde (kaldet Skolesæt).
  • Skolen kan kun være med i Skole OL ved at tilmelde sig et lokalstævne og hver klasse skal tilmeldes hver for sig og angivet med elevantal med mere.
  • Skolen kan ikke afholde lokalstævnet selv.
  • Skolen kan yderligere indgå en aftale med bordtennisklubben og tilvælge nedenstående aktivitetselementer:

Hvad er ½-dagsuddannelsen?
(kompetenceløft af lærere/pædagoger/klubledere)

Formålet med ½-dagsuddannelsen er at kompetenceløfte idrætslærerne til at igangsætte sjove og tilpassede bordtennisaktiviteter og inkluderende lege for klasserne. Eleverne opnår mestring, sammenhold, kendskab og forhåbentligt lyst til bordtennis. Vi ser idrætslæreren som den vigtigste aktør for at få bordtennis tilbage i børns bevidsthed, hvorfor ½-dagsuddannelsen er central i DBTU's indsats. Når idrætslæreren opnår kendskab til og færdigheder i bordtennisspillet, opstår der forhåbentlig en chance for at bordtennis bliver idrætslærerens præferenceidræt og valgt til blandt andre aktiviteter/idrætter.

Indhold: 
- evidensbaseret viden om børns motiver for bevægelse.
- egne færdigheder og læring af børn.
- viden om kvalifikationsdisciplinerne og taktisk indsigt.
- viden om bordtennisregler og teknik.
- gennemgang af 4-6-ugersforløbet.
- relationsdannelse mellem lærere og ledere.
- forventningsafstemning før lokalstævnet.

BTDK kommer ud til stævnestedet evt. på skolen med underviser. Undervisningen er både teori og praksis og kursisterne får undervisningsmateriale, bat og bolde med hjem til 4-6-ugersforløbet, som foregår i de obligatoriske idrætstimer.

4-6-ugersforløbet kræver minimal forberedelse og er lige til at gå i gang med. 

Hvad er 4-6-ugers undervisningsforløb?
(8 undervisningslektioner i idrætstimerne)

Formålet med 4-6-ugersforløbet er at skabe et forløb med aktiviteter, så mestring, klassesammenhold og fairplay kan ske.

- 4 dobbeltlektioner med øvelser og inkluderende lege.
- at få en fornemmelse af at træne sammen som et hold (klassen)
- at få en fornemmelse af, at man træner frem mod et mål (stævnet).
- fairplay - klassen kreerer sit eget fairplayløfte og kan vinde en plads i finalen.
- eleven får et scorekort til at teste egen færdighedsniveau. Se nedenfor.
- træning i disciplinerne. Se side - Discipliner
 

Hvad er besøgsaktivitet?
(den åbne skole)

Den åbne skole er indskrevet i skolereformen. Læs mere her på UVM.
Formålet med Besøgsaktiviteten er at forbedre relationen mellem klub og skole under mere frie rammer med hensyn til indhold. Målet er at danne relation og kendskab på flere niveauer, nemlig kommune-klub-skole, lærere-klubledere og elever-medlemmer. Der er tale om gensidigt forpligtende samarbejde skole og klub i mellem, hvor elevernes læring, udvikling og trivsel er sat i fokus.
Besøgaktiviteten i Skole OL - Bordtennis er skræddersyet til at indfri målet om den åbne skole. Selve indholdet planlægges af klub og lærere i samarbejde, dvs. at begge parter anerkender indhold og form. 

KL har udarbejdet en generel inspirationsanvisning om den åbne skole.

Undervisningsmaterialer (links)
Undervisningsmaterialet (under udarbejdelse)
4-6-ugersmaterialet (lærevejledning)
Scorekort for eleven (printvenlig 2-sidersversion)

   Køb af bat og bolde 
    - kontakt vores samarbejdspartner:
   BTEX, Tomsgårdsvej 15
   8230 Åbyhøj

   Ved Hans Boisen
   E-mail: hans@btex.dk tlf.: 86142911

 

Finalen
INFO-Guide til klasserne