Roskilde

Roskilde BTK61 afholdt Lokalstævne i deres fine nye lokaler d. 8. april med Klostermarkskolen elever.

Roskilde BTK61 havde opfundet en sjov Klasse-klassekamp, hvor hver klasse mødte hinanden på hver sin side af bordet med løbende rotation og kamp til der ikke var flere elever tilbage.

 

Den 14. marts afholdte Roskilde ½-dagsuddannelse med Klostermarkskolen og Hedegårdsskolen.