TURNERINGSREGLEMENT

Turneringsreglement 2019-2020

Turneringsgruppen har udarbejdet et nyt turneringsreglement gældende for kommende sæson (se vedhæftede), som er lagt på hjemmesiden den 7. marts 2019.

Mest væsentlige ændringer:

  • Mest markante ændring er utvivlsomt turneringsstrukturen i Elitedivisionen og 1. division for herrer. Ændringen er indført efter ønske fra klubberne i de to øverste rækker, på baggrund af flere møder mellem klubberne. Den ændrede turneringsstruktur er tidligere beskrevet i nyhedsindlæg d. 4. februar 2019.
  • Der indføres Golden Set i alle holdkampe i tilfælde af uafgjort. Som følge heraf giver en vunden kamp 3 point, uafgjort 1 point og yderligere 1 point til vinderen af Golden Set.
  • Opstilling i Elitedivisionen og 1. division tidligere givet anledning til usikkerhed i tilfælde hvor der opstilles med tre mand. Regler er derfor præciseret.
  • Kampsedler er ensrettet med ØBTU, således at benævnelser er ens. Indtastningsbilleder på Portalen bliver ligeledes opdateret. TU har forespurgt de øvrige lokalunioner om en ensretning af kampsedlerne vil følges. Dermed får det fremover ingen betydning, hvis der anvendes en forkert kampseddel – kun placeringen af doublerne er anderledes.
  • I enkelte tilfælde er regler præciseret for at undgå misforståelser.
  • Kamprækkefølgen kan ikke ændres – ej heller i den gebyrfri periode forud for turneringsstart.
  • Brug af prioriteringslisten kan dog i visse tilfælde kræve at kamprækkefølgen ændres. Kan klubberne ikke blive enige om en ny kampdato, hvis flytningen sker med henvisning til prioriteringslisten, kan TU fremover beslutte at kampen afvikles på neutral bane.
  • Omstruktureringen af divisionerne, har nået sin afslutning og alle divisioner/kredse afvikles med 8 hold i herrerækkerne. Tilmeldes mere end 2 x 8 hold i damerækkerne, er udgangspunktet at der oprettes en 2. division med de resterende hold.
  • Juniordivisionen og Pigeungdomsdivisionen har de seneste år oplevet varierende tilmelding. Derfor er indført regler for hvordan turneringerne afvikles i forhold til antallet af tilmeldte hold, således at betingelserne for deltagelse står klart for alle inden tilmelding.
Kategori: