Referat - 9. 6. 2017

Referat af møde i Uddannelsesudvalget

Den 9. juni 2017  Sted: Idrættens Hus kl. 16.30 – 21.00

Tilstede: Rasmus Klein-Døssing (RKD), Niels Peter Stilling (NPS), Lars-Henrik Sloth (LHS), Jeppe Damsgaard (JD), Poul Damgaard (PD) og Betina Haagensen (BH). Afbud fra: Søren Norman Andersen

 

 1. Referent og godkendelse af dagsorden. BH er referent.
 2. Orienteringer
  1. Finn Tugwell har gennemført og bestået Diplomtræneruddannelsen d. 2. juni 2017
   – tillykke til Finn. DBTU’s diplomtræneruddannelse går en lys fremtid i møde.
  2. Nyt fra bestyrelsen. Vi drøftede indholdet i SUS og afventer orientering fra bestyrelsen, når det endeligt er godkendt.
  3. SA og PD deltager i inspirationsmøde d. 14. juni vedr. DIF/TD – Talenthuset.
  4. LH viste video og fortalte om, at udviklingen i international bordtennis hele tiden er under forandring, hvilket UDDU skal have øje for.
    
 3. Aktuelle kurser/seminarer/møder
  1. BH aflægger den mundtlige beretning til Årsmødet. PD deler kursusreminder ud.
  2. Uddannerseminar III d. 13. august i Aarhus. Vi drøfter uddannelsesdisposition og -indholdet, undervisningsmetoder og lærervejledning på næste møde den 28. juni. Tekstindholdet til lærebogen præsenteres på seminar III.
  3. ”Spil til stregen” er et spil om usund spilleradfærd – ludomani, som TD, DIF og Centerefor Ludomani har udarbejdet. Spil til Stregen præsenteres d. 6. september og henvender sig primært til uddannere og instruktører af trænerkurser. Der er lavet en spillepolitik (spil om penge) som 7 Specialforbund herunder også DBTU er med i sammen med Anti Doping Danmark. UDDU ønsker, at indarbejde politikken i den nye uddannelse og drøfte på hvilken måde Spil til Stregen kan indgå i uddannelsesarbejdet. JD undersøger om emnet ludomani allerede er en del i DIF’s trænerkurser. PD undersøger ligeledes om antidoping, pædofili, matchfixing på uddannelsesområdet.
  4. Faggruppemøde. Vi drøftede hvornår faggruppemødet skal ligge i proessen og overvejer til næste møde hvornår. En forudsætning er, at der foreligger et læsbart udkast af lærebogen forinden Faggruppemødet.
 1. Projekter/sager til beslutning.
  1. PD præsenterede et udkast til en Uddannelsespolitik 2017, idet sidste uddannelsespolitik er fra 2006. Vi afventer bestyrelsens udmelding af SUS, hvorefter vi ser på at implementere dette i en færdiglavet og opdateret uddannelsespolitik.
  2. Lærebog. PD gav en status på indlevering af tekst til lærebogen. Beskriverne kommer med ideer til fotos til deres respektive tekst til lærebogen. PD kontakter en fotograf.
  3. Oplæg til markedsføringsstrategiens tids- og handleplan. SA og BH udarbejder en strategi inden mødet den 28. juni 2017.  
  4. Webudgave af uddannelsesmateriale. LH orienterede UDDU om webudgaven af lærebogen. UDDU diskutere videre om, hvilken måde webudgaven kan anvendes på.
  5. Nyt navn til BAT-kurset. UDDU udbyder en konkurrence for at få et mere fortællende navn på vores BAT-træner. Idet BAT indgår på alle trin i uddannelsen, har UDDU besluttet, at BAT ikke er et isoleret begreb til Trin 2. Derfor udlægges en konkurrence. PD udfærdiger et oplæg og lægger på hjemmesiden. Der udloddes 500 kr. til DBTU-uddannelse.
  6. Profilbeklædning med Stiga-logo er blevet valgt til UDDU og uddannerne.
    
 2. Økonomi. Status blev gennemgået og det månedlige forbrug følger budgettet.
   
 3. Kommende møder:
  1. 28. juni. Lille Skensved, Ejby hos Poul
  2. Trænerudviklersamling – Aarhus d. 12. august. JD arrangerer.
  3. Uddannerseminar III d. 13. august i Aarhus
  4. 1-2-Træner Bornholm d. 23. september 2017 – Vilmer er underviser. Sted tilgår.
  5. Klubtræner ØST d. 21. okt.: vi afventer næste møde.
  6. Klubtræner VEST d. 21. okt.: vi afventer næste møde.
  7. BAT-Træner FYN d. 21. okt.: vi afventer næste møde.
  8. DIF Træner 1 er blevet udskudt til november. Dette vanskeliggøre tilmeldingen for alle BAT-Træner kursister, som skal tilmelde sig i oktober. DIF Træner 1 er en forudsætning for at starte på BAT-træner. PD kontakter DIF og finder forslag til løsning.
    
 4. Eventuelt
  1. Steen Houmann ELU er kommet med et oplæg. UDDU er positive overfor et samarbejde mellem ELU og LU. UDDU har bedt om et konkret oplæg inkl. økonomi og vi drøfter oplægget, når det foreligger.
    
 5. Hensatte punkter (boblere)
  1. Lederuddannelse afventes til 2018.
  2. Praktikkrav fra 2018: Træner i mesterlære hos uddannet træner. Trænere skal arbejde med trænergerning i mellem Trinene. Vi drøfter det videre på næste møde.
  3. Forældrekursus v/ JLD. Drøftes til næste møde
  4. Møderække for efterårssæsonen. Aftales på næste møde, da nye er valgt efter Årsmødet.
Dato: 
12. June 2017
Forfatter: 
Poul Danborg
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: