Referat - 29.06.10


DBTU’s Stævne/rating/IT gruppe

Referat fra møde den 29. juni 2010 i Brøndby

Deltagere: Gitte Hvid, Gert Jørgensen, Preben Larsen, Tommy Jørgensen, Søren Hansen, Jens Povl Barkler, Henning Nielsen (DGI) og Peter Tranto

Dagsorden:

1 Rating evaluering
2 Stævne/ratingreglementet
3 TTC stævneprogram
4 Andre IT emner
5 Eventuelt

1: Ratingevalueringen
Gerts evaluering af ratingsystemet i sæsonen 2009/2010 gav anledning til at konkludere, at systemet virker efter hensigten vedrørende DBTU, men at der er problemer med indplaceringen af DGI spillerne.

Med hensyn til detaljerne i evalueringen henvises til selve evalueringen.

Udover den overordnede evaluering af ratingsystemet, så blev DGI spillernes placeringer og startratingtal debatteret. Mange spillere kommer ind på listen med et for lavt starttal i forhold til de eksisterende DBTU spillere. Men også nye DBTU spillere bliver registreret med et for lavt starttal. Konklusionen af debatten blev, at man vil ændre indtastningsfeltet med startratingtal i klubportalen, så at man ikke kan indtaste et lavere tal end starttallet.

Henning vil arbejde videre med problematikken på DGI plan og vil komme med en orientering/et oplæg til gruppen. Vi må så løbende følge op på problematikken.

2: Stævne/ratingreglementet
Der var kun få ændringer:

§ 2
Stk. 1: Klubberne ansøger om godkendelse til at afholde åben stævne i den efterfølgende sæson via klubportalen senest den 15. januar.

I vejledningen tilføjes:
Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, hvis klubben vil være sikker på, at stævnet kan medtages i Kalendergruppens planlægning af den efterfølgende sæsons terminsliste.

§3
Old boys A, B og C samt old girls slettes, så oversigten svarer overens med de aktuelle rækkebetegnelser

U21D 0-1299 sættes ind - mangler i skemaet.

Ratinggrænsen for Herre Junior C rettes 100 op.

Herre Junior A 1700 og derover
Herre junior B 1300 – 1699
Herre Junior C 1025 – 1299
Herre Junior D 0000 - 1024

Arrangøren kan vælge at oprette egne rækker. Det tilføjes i paragraffen.

§ 17
Der kan ikke tildeles lavere startratingtal end tallene i tabellen.

Startratingtal for nye udenlandske spillere skal godkendes af DBTU.

Stævne/ratinggruppen foretager kontrol af nye spilleres startratingtal efter den ratingopdatering, hvor nye spillere første gang optræder på listen. Startratingtallet rettes i givet fald.

Ovennævnte afsnit tilføjes.

Stævne/ratingreglementet vedlægges med ændringer skrevet ind (fremhævet med fed skrift)

3: TTC Stævneprogrammet
Her var en del forbedringsønsker

Ø Fornavne på spillerne i doublerækker.

Ø Der skal tages klubhensyn når der er 2-3 spillere i samme pulje, så at spillere fra samme klub så vidt muligt spiller først mod hinanden.

Ø Resultatliste fra rækker med 1 pulje svarende til resultatlisten 2 – flere puljer.

Ø Fanebladet med diverse udskrifter skal grupperes logisk, så at den ønskede udskrift er lettere at finde.

Ø Systemet skal skrive navne på dommere i cupkampe, ligesom i puljerne.

Ø Stort ønske at cupturneringen kan startes inden sidste puljer er færdigspillet.

Ø Når der er 3 spillere i en pulje, så skal kampen mellem de to bedste spilles sidst (kan styres via ratingtallene).

Ø På fanebladet klubber: emailadresse på kasserer ønskes.

Ø De sidste svenske tekster skal oversættes, disse tekster må kunne søges frem.

Ø Koderne på rækkenavnene ønskes ændret til nogle mere sigende, så at man ikke selv skal ændre det manuelt

Ø På rækkefanebladet skal man kunne angive hvor mange spillere, der skal seedes i rækken, hvorefter systemet automatisk seeder de højest ratede spillere.

Andet

Ø Manual til opsætning af netværk med flere PC’ere.

Ø Log in på flere niveauer til klubportalen ønskes. Nogle skal kun kunne taste kampresultater ind, andre skal kun kunne løse licenser eller tilmelde spillere til stævner.

4: Andre IT emner
På grund af den aktuelle uklarhed om vi kan/skal fortsætte med Idrætssystemet blev der ikke drøftet noget konkret under dette punkt.

5: Eventuelt
Antal åbne stævner og mesterskaber i DBTU og Lokalunionerne

2008/2009
Åbne stævner: 14
Lokalunion: 10
DBTU: 5

2009/2010
Åbne stævner: 17 (plus 3 åbne stævner)
Lokalunion: 10
DBTU: 4 (minus GP finaler)

Heri er ikke medtaget diverse former for pointstævner.

Dato: 
02. September 2010
Kontaktperson: 
Peter Tranto
Kontaktperson tlf.: 
22 18 37 57
Kontaktperson e-mail: