Referat - 27. 11. 2017

 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget

 Mandag den 27. november 2017

Idrættens Hus i Brøndby

 

 1. Tilstede: Søren Andersen, Rasmus Klein-Døssing, Niels Peter Stilling, Jeppe Damsgaard og Betina Haagensen – afbud fra Lars Bentsen
 2. Betina er referent – dagsorden blev godkendt.
 3. TU er inviteret til en snak om den fremtidige strategiplan. Vi skal have udarbejdet en plan der skal ligge klar 01-03-2018.
  • Lars Eckeroth og Kim Holm Pedersen fra TU deltog og vi fik drøftet området.
  • Betina sender en mail til bestyrelsen over spørgsmål til udvalgte emner til Strategisk udviklingsstøtte plan i samarbejde med DIF.
 4. Økonomi – status, budget 2018, henvendelse fra klubber m.m.
  • Vi gennemgik økonomien og har møde med både TD og DIF se punkt 14.
 5. Basistræneruddannelsen – herunder evaluering, lærervejledninger m.m.
  • Lærervejledningen skal justeres til – Søren koordinerer. Stor ros fra deltagerne på kurserne – det vidner om at vi har ”ramt” rigtigt i det nye materiale hvilket tegner godt for fremtiden.
  • Søren tager kontakt til de øvrige uddannere og vi får diverse modeller indarbejdet i materialet i et appendix. Modellerne skal sendes til Jeppe senest den 4. december 2017.
 6. Klubtræneruddannelsen – herunder evaluering, lærervejledninger m.m.
  • Lærervejledningen skal justeres til – Rasmus koordinerer. Stor ros fra deltagerne på kurserne – det vidner om at vi har ”ramt” rigtigt i det nye materiale hvilket tegner godt for fremtiden.
  • Rasmus får samlet diverse modeller som skal indarbejdes i materialet i et appendix. Modellerne skal sendes til Jeppe senest den 4. december 2017.
 7. DIF kurser – sideløbende med vores uddannelse
  • Niels Peter laver en opgørelse over DIF kurser – pris og indhold – til Betina senest den 16. december 2017.
  • UDDU udarbejder link til kurserne i DIF og det bliver lagt på hjemmesiden i starten af det nye år.
 8. Merit, dispensationer m.m.
  • Vi drøftede denne udfordring og Betina skriver til bestyrelsen
 9. Uddannerseminar og drøftelse af nye uddannere.
  • Dato for uddanner seminaret i foråret 2018 fastlægges på næste møde.
  • Vi går lidt i tænkeboks og vurderer til næste møde.
 10. Kursusdatoer og antal af kurser 2018/2019
  • Vi gennemfører 4 basisuddannelsesforløb og 1 klubtrænerforløb. Kurserne skal ligge i samme weekend.
 11. Årshjul
  • Betina laver et udkast til et årshjul til næste møde.
 12. Uddannelse af lærere, pædagoger – Strategiplan med DIF
  • Punktet drøftet og Betina kontakter bestyrelsen.
 13. Uddannelse af kvindelige trænere – Strategiplan med DIF
  • Betina kontakter bestyrelsen og hører nærmere om dette emne.
 14. Møde med DIF og TD den 30-11-2017.
 15. Evt.
  • Næste møde afholdes torsdag den 25. januar 2018 i Idrættens Hus Brøndby.
  • Der skal udarbejdes evalueringsskemaer som vi læser igennem og evt. retter materialet til. Uddannerne sender emner til Jeppe senest den 15. januar 2018 og Jeppe udarbejder skemaet elektronisk.
  • Søren deltager i kalender gruppe møde den 14. december 2017 i Idrættens Hus.
  • Faggruppen får materialet til gennemgang i december 2017 inden det går endeligt i trykken.
  • Materialet skal sendes ud til deltagerne på vores kurser her i efteråret senest i december 2017.
  • Vi ønsker at lave pr. i forbindelse med lokalunionernes rep. møder og årsmødet – det tager vi op på næste møde.

 

Dato: 
28. November 2017
Forfatter: 
Jeppe Damsgaard
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: