Referat - 26. 4. 2017

Referat af møde i Uddannelsesudvalget

Den 26. april 2017

Sted: Idrættens Hus kl. 16.30 – 21.00

Tilstede:    Rasmus Klein-Døssing (RKD), Søren Andersen (SA), Lars-Henrik Sloth (LHS), Niels Peter Stilling (NPS), Poul Danborg (PD), Jeppe Damsgaard (JD) og Betina Haagensen (BH) referent.
 

 1. Referent og godkendelse af dagsorden. BH er referent.
   
 2. Orienteringer
  1. Nyt fra bestyrelsen v/ BH. LHS har deltaget i mødet med bestyrelsen den 1. april 2017 omkring SUS. LHS orienterede kort om, hvad der blev drøftet – der kom holdninger frem, men ikke nogen konklusion om noget konkret.
   Vi afventer at høre fra bestyrelsen, så vi på vores område kan blive involveret til gavn for vores arbejde de næste 4 år.
  2. Ændring af portalen. Ændringen vil medføre, at der er dele af tilmeldingen til vores uddannelser, der vil blive lettere at håndtere i sekretariatet.
   Det koster 24.000 kr. som bestyrelsen har besluttet, at UDDU skal dække. UDDU har vurderet, at vi ikke ud fra vores tildelte budget på 70.000 kr. har luft til at betale 24.000 kr.
   ​UDDU har drøftet det og det er vores holdning, at det er en fælles udgift der bør betales af DBTU.
  3. Diplomtræneruddannelse status. RKD orienterede om forløbet. Kursisten afslutter den 21. juni 2017.
  4. Uddannerseminar d. 22. april. Vi gennemgik planen, som blev lavet den 22. april 2017.
  5. Evaluering af 1-2-Træner Kolding og Allerød. RKD – kurset i Kolding forløb fint og SA – kurset i Allerød forløb fint.
    
 3. Aktuelle kurser/seminarer/møder
  1. Statusmøde med TD (BAT-certificering) d. 28. april.
   ​BH gennemgik rapporten, der er sendt til TD inden mødet den 28.04.2017
  2. Statusmøde med DIF (Det’Batter) d. 28. april.
   JD har udarbejdet et oplæg som gennemgås på mødet med DIF.
  3. Årsmødet – oplæg om uddannelse.
   ​Vi laver en folder om vores nye uddannelse, som udleveres til årsmødet.
  4. Uddannerdag den 13. august. PD og BH udarbejder et oplæg.
  5. Klubtræner ØST d. 21. og 22. okt: PD udarbejder invitation og booker sted – undervisere fastsættes ved næste møde.
  6. Klubtræner VEST d. 21. – 22. okt: PD udarbejder invitation og booker sted – undervisere fastsættes ved næste møde.
  7. BAT-Træner FYN d. 21. okt: PD udarbejder invitation og booker sted – undervisere fastsættes ved næste møde.
    
 4. Projekter/sager til beslutning.
  1. Beretning til årsmødet. BH laver beretning til årsmødet og sender Peter Busck-Nielsen
  2. Uddannelse
   1. Oversigt K- og L-mål. Vi har drøftet oversigten – den bliver sendt ud til udvalget og medlemmerne vender tilbage til PD.
   2. Beskriverengagementer oversigt. Beskrivervejledning sendes ud af PD i uge 18
   3. Profilbeklædning. Vi har valgt en t-shirt og en dragt.
   4. Talenttrænerudtagelse oplæg fra Stuff. ELU og UDDU har indgået en aftale om talenttræneruddannelse. PD og Christoffer Petersen udarbejder uddannelsesplan i fællesskab og BH underskriver kontrakten.
   5. Oplæg til markedsføringsstrategiens tids- og handleplan SA og BH. SA og BH udarbejder i denne uge planen og det tages op på næste møde.
   6. Webudgave 123bordtennis.dk LH
   7. Nye navne til kurserne. Vi brainstormer og kommer forslag til PD senest udgangen af uge 21.
  3. Det’Batter
   1. Trænerudviklersamling. Status v/ JLD
    Holdes den 12. august 2017 i Århus.
 1. Økonomi
  1. Status på 1. kvartal. BH gennemgik status.
  2. Budget for uddannelsesudvikling i detajler BH. BH gennemgik budgettet i detaljer.
 1. Kommende møder:
  1. 9. juni kl. 16.30 til 21.00 – UDDU-møde IH – dagen inden Årsmødet.
  2. UDDU-sommermøde – den 28. juni 2017 kl. 16.30 – 21.00 i IH.
  3. Uddannerdag III d. 13. august 2017 i Århus.
 1. Eventuelt. Intet nyt
Dato: 
26. April 2017
Forfatter: 
Poul Danborg
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: