Referat 25.05.2018

Referat af møde i UDDU den 25. maj 2018

 i Fredericia, Hejse Kro, 20:30 – 22:00.

 1. Referent og godkendelse af dagsorden.
 1. Orientering / nyt:
  1. DT-trænerkrav - oplæg har været i høring i relevante udvalg, administrationen og bestyrelsen. Mindre rettelser skal indskrives inden det sendes ud som direktiv.
  2. PD kom med briefing om Skole OL-læreruddannelse, PD vender tilbage med et oplæg til UDDU om omfanget af materiale og udvikling af indhold
 1. Økonomi – budget for 2018. Der var godt 9.000 kr. fra BAT-certificering, som vil blive overført til 2018 og fordelt på Sportslig korrektur, video/billeder, instruktionsvideoer og sprogkorrektur.
 1. Kurser i resten af 2018
  Uddannerne fordelte de fleste af kurserne og man måtte konstatere, at der var for få uddannere til kursusudbuddet, idet uddannelsesweekenderne ligger på samme weekender, hvor alle uddannerne er i gang samtidigt. Det blev diskuteret, hvorvidt der skulle flere ind i uddannerkorpset til at løse opgaven nu og her, og hvordan planen kunne se ud fremover, idet uddannerne generelt ønsker også at blive engageret oftere. Det kunne konstateres, at der mangler en uddanner i vest og en i øst, som må starte op som føl. Betina tager kontakt til de foreslåede.
  Esbjerg har spurgt om et ekstra Basistræner. Poul finder datoer, som vil blive lagt uden for uddannelsesweekenderne, da alle uddannere er afsat, samt lagt uden for DT-weekender.
  Opgraderingskurset blev diskuteret ud fra den egentlige intention fra ledermødet i Odense og ud fra evalueringen af klubtrænerkursets indhold og en faglig vurdering. Opgraderingskurset vil med fordel kunne blive tilrettelagt som en 4-timersforløber før et klubtrænerkursus og kan dermed opnå samme hensigt. UDDU anbefaler dette til bestyrelsen.
 1. Ny træneruddannelse
 1. Lærebogsudviklingen – PD gav en status. Der mangler få rettelser og halvdelen af billederne skal indsættes i bogen. Morten Kranker vil hjælpe med at se bogen igennem. UDDU skal godkende bogen inden trykningen. Pdf’en skal rundsendestil UDDU inden d. 31. juli 2018.
 2. Oplæg til markedsføringsstrategiens tids- og handleplan. Denne plan vil UDDU søge hjælp til at få planlagt. Betina og Poul har teten.
 3. Praktikkrav. Dette er en essentiel mangel ved uddannelsen for at gøre undervisningen mere praksisnær. UDDU tager det op på næste møde med henblik på at implementere det i strukturen i sæson 2018-2019
 4. Uddannerne gav en grundevaluering af uddannelsen generelt og af de afviklede kurser.
 1. Projekter / sager til beslutning.
 1. Samtalekort i uddannelsen blev besluttet og skulle indsættes på klubtræner.
 2. Sport og Pengespil skal indgå med 15 min på Basistræner og 60 min på Klubtræner. De respektive udviklere sætter det i lærevejledningen. PD sætter det ind i strukturen.
 3. Det blev besluttet af lægge uddannerseminar V i Aarhus d. 6. januar 2019.
 1. Eventuelt intet at bemærke
Dato: 
01. June 2018
Forfatter: 
Poul Danborg
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: