Referat - 25. 8. 2017

 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget

Den 25. august 2017

Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense C

Tilstede: Poul Danborg, Rasmus Klein-Døssing, Niels Peter Stilling, Søren Andersen, Betina Haagensen og Lars Bentsen via Skype.

 1. Betina blev valgt som referent og dagsorden godkendt 
 2. Orienteringer
  1. Nyt fra Bestyrelsen, LU og Udvalg. Betina Koefoed er UDDU's kontaktperson fra DBTU’s bestyrelse.
  2. Opsamling UDDSEM III. Det var et rigtigt godt seminar, hvor vi fik gennemgået kladden til DBTU’s lærebog, afprøvet og diskuteret undervisningsmetoder, fik fælles ramme for udvikling af lærevejledning og afklaret, hvilke uddannere, der tager hvilke kurser til efteråret.
 3. Aktuelle kurser/seminarer/møder
  1. 1-2-Træner - Hasle 23. september frist d. 4.9. Vilmer er uddanner. Vi afventer tilmeldinger fra Bornholm.
  2. Faggruppemødet bliver en fremsendelse af uddannelsesmaterialet til de individuelle af faggruppe, som skal gennemse og validere.
  3. 2 x Basistræner start d. 21. oktober. Uddannerne er på plads.
  4. Klubtræner d. 21. og 22. oktober (internat). Den ansvarlige er på plads.
 4. Projekter/sager til beslutning.
  1. Uddannelsespolitik og værdier 2017 PD – udkast gennemlæses og tages op på det først kommende møde.
  2. Repræsentanter og kommunikation fra UDDU til og andre. UDDU har besluttet, at vi ønsker, at UDDU-referater bliver udsendt direkte til bestyrelsen i DBTU, udvalg i DBTU samt de fire lokalunioner.
  3. PD gav en status på Lærebogsudviklingen. 80 % af tekst er afleveret for 2. korrektur. Beskriverne havde givet en anbefalet metode og en forventet varighed for undervisningstiden. PD gør fordelingen klar i dispositionen. Mangoemner er: Single, Double, Mixdouble, Træningsdagbog og trænerens sportslige stævne-/turneringstilmelding (Portalen), som skal indarbejdes i undervisningsmaterialet. Rasmus er tovholder på lærevejledninger og UV-slides i samarbejde med Poul, Jeppe og Søren. DOU ønsker ikke ex på ulovlig adfærd, som kan føre til domme med i lærebogen. Lars tager kontakt til DOU.
  4. Oplæg til markedsføringsstrategiens tids- og handleplan drøftes på næste møde.
  5. Praktikkrav Niels Peter sender materialet rundt til os senest den 1. september.
  6. LH’s UUnoter - indlæg om uddannelse. Gode indlæg, som vil blive vurderet ved udarbejdelse af lærevejledninger.
  7. ELU/LU samarbejde fra Steen Houmann. Vi afventer oplæg fra Steen Houmann.
  8. Udvalgsuddannelse: Sagsbehandling, Værdier og tværfagligt samarbejde. UDDU afventer et oplæg fra bestyrelsen.
  9. Spil til stregen – dato for afholdelse evt. sammen med uddannerseminar IV. Antiludomani. Punktet tages op i det nye år.
 5. Økonomi
  1. Opsamling ½-år og budget på lærebogen. Vi drøftede budgettet og lærebogen.
 6. Kommende møder i UDDU-regi:
  1. Næste møde er den 22. september i Brøndby
  2. 1-2-Træner Bornholm 23. september 2017
  3. Basistræner ØST start d. 21. okt: Søren og Vilmer
  4. Basistræner VEST start d. 21. okt: Lars og Sofie
  5. Klubtræner FYN start d. 21. okt: Rasmus med flere.
 7. Eventuelt. Intet nyt.
 8. Hensatte punkter (boblere):
  1. Forældrekursus JLD
  2. Lederuddannelse => 2018
  3. Implementering af antiludomani of forebyggelse af match fixing  JLD
  4. Webudgave 123bordtennis.dk – En del af uddannelsesmaterialet? LH
Dato: 
28. August 2017
Forfatter: 
Poul Danborg
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: