Referat - 20.06.06

Kategori: 

Referat af ELU-møde i Brøndby d. 20. juni 06 kl. 1700.

Dagsorden:

a. Tilføjelser til dagsordenen
b. Seksnationsturnering i 07?
c. Talentcentrenes status . Oplæg FS
d. Ansættelse af ny ungdomstræner
e. Budget 07
f. ELU`s stævner i 07 planlægges
g. Eliteklubprojekt
h. Evt.a) Tilføjelser til dagsorden:
1. Nyeste regnskab fra Dorte viste, at Peter skulle være kritisk med sit forbrug inden 1.8., hvor de næste penge ville komme fra TD.
2. DM-konceptet blev kommenteret af Mads P., som endvidere ville undersøge, om det var kommet på nettet.
3. Plan for ungdomsspillerne i næste sæson: Peter ville sammen med Mads S. lave en plan snarest muligt.
4. Mødedatoerne for næste sæson:
• August (evt. to i uge 34) – møde med talentcentrene og Thorsten samt fra ELU: FS og SK.
• 28. oktober kl.13.00 i Roskilde
• 6. januar efter stormødet – ca. kl.16.00
• 20. april kl.19.00 i Billund (U-DM)

b) 6-nationersturnering i 07
Danmark skal arrangere næste sæsons 6-nationersturnering, og da det ligger i ELU´s regi, blev der nedsat et udvalg bestående af:

Mads Sørensen
Christian Krogh
Annie Ramberg (tovholder)

Endvidere vil Dorte være behjælpelig fra administrationen.

c) Talentcenterstatus:
Der er i dag måske for mange forskelligheder i centrenes opbygning til, at det kan blive en stærk enhed med de forholdsvis små midler, vi har at gøre med.
Derfor ønsker ELU en ad hoc-gruppe, som består af centerlederne, Thorsten (Mads S) og Steen Kleemeyer, som skal lægge de nøjagtige planer for både den nære og den fjernere udvikling inden for talentcentrene.
ELU skal stadigvæk være økonomisk ansvarlig.
På længere sigt skal talentcenterarbejdet måske ind under Arbejdsgruppen – men ikke endnu.

Fra 07 har ELU et ønske om:

1. Øst: Forbliver som nu tæt på Brøndby
(de endelige detaljer aftales på et møde i Juli mellem Peter S., Mads S. og Lars E.)

2. Vest: Ansættelse af ½-tids træner med 4 pas + specialtræning i Århus og med
2 pas i Odense

Det indebærer i Århus:
• Mulighed for støtte af Elite Århus
• Undgå flytning af de bedste damespillere til Brøndby
• Kan måske få status som kraftcenter
• Kunne blive et damecenter

Det indebærer i Odense:
• 2 pas om onsdagen
• 1 pas i eget regi


NB!! Disse ting skal drøftes med talentcentrene i august på et møde i Odense.

Man er opmærksom på, at kommunikationen ikke har været optimal, og man vil være opmærksom på dette fremover.

d) Ansættelse af ny ungdomstræner:
FS orienterede om ansættelsen af Mads Sørensen som ny ungdomstræner.
Peter S. og Mads S. vil snarest lave aftaler med Lars E. om, hvordan samarbejdet med Talentcenter øst skal fortsætte.

Der blev IKKE ansat en ½ -tidstræner, men opgaverne, som var tiltænkt denne stilling, deles ud på flere hænder.

e) Budget 07
1. Talentcentrene kr.200.000
2. GP-senior kr. 20.000
3. GP-finale kr. 10.000
4. 2 startstævner kr. 4.000
5. GP-finale ungdom kr. 13.000
6. møder kr. 40.000

I alt kr.287.000


Endvidere regnes med et tilskud fra Bestyrelsen på kr.20.000 til sen. GP-finale.


f) Startstævner:
Amager: 26. august
Vest (evt. Sisu) – FS tager kontakt

GP-stævner:
14.-15. oktober SISU senior + ungdom (sg + db)
28.-29. oktober Roskilde senior + ungdom (sg)
2.-3. december Odense senior + ungdom (sg + db)
10.-11. februar ØBTU senior (sg)
17.-18. marts Brøndby ungdom (sg)

GP-finaler:
Ungdom: 12. maj kl.11.00-20.00
Senior: (når Peter og Christian har fundet en dato)

Christian Krogh fik ansvaret for stævne- og medfølgende koncepter, som revideres med assistance af Peter Tranto.

De nye koncepter lægges ud på nettet hurtigst muligt.

De nuværende koncepter tages af nettet i slutningen af juni.

g) Eliteklubprojekt
Der skal være et møde mellem DIF og TD samt DBTU, hvor bla. Eliteklubprojektet vil blive drøftet.

h) Eventuelt
Der var ingen yderligere kommentarer.(ref. Flemming Skovsen)

Dato: 
17. July 2006