Referat 19.09.2018

 

Referat af UDDU-møde
d. 19. september 2018

Tilstede var: Søren Andersen, Betina Haagensen, Poul Danborg, Jeppe Damsgaard. Samt Sofie Bak-Jensen via Skype og Niels Peter Stilling via telefon. Afbud fra Rasmus Klein-Døssing.

 1. Kort status af tilmeldinger. Portalen viste få tilmeldinger. BH tager kontakt til LU om, hvordan vi kan komme i kontakt med klubberne. Der er fra administrationens side sendt ud information ud til alle klubber, LU og tidligere trænere, samt at en nyhed er lagt på hjemmesiden. Jeppe trækker nyheden op front på hjemmesiden indtil tilmeldingsfristen.
 1. Meritansøgninger. UDDU gennemgår de 12 meritansøgninger. Hvor der er behov for mere information, kontakter UDDU pågældende ansøger.
 1. Ændring af Merit.
  1. Jf. tidligere referat d. 25. 8. 2018 fremgår det af referatet, at ”Finn Tugwell har gennemgået den nye diplomuddannelse og skal derfor som den eneste ikke på opgraderingskursus i forhold til uddannelsesstrukturen. Alle øvrige tidligere uddannede trænere skal gennemgå opgraderingskurset”. UDDU har besluttet, at tidligere uddannet diplomtrænerne skal gennemføre opgraderingskurset for at kunne gå videre på ITA, men at de bevarer deres Trin 3 -status (Diplomtrænerstatus). Dette var lidt uklart i tidligere referat. Opgraderingskurset udbydes i 3 år, og derfor vil UDDU kontakte hver Trin 3-træner og orientere dem om udbudte Opgraderingskurser. 
  2. Ændring af Meritsystem. DT-trænerkrav – Opgraderingskurset erstatter Basistrænerkurset, så alle, der gennemgår Opgraderingskurset, skal gennemgå DIF Træner 1 før de kan starte på klubtrænerkursus.
  3. Har man en BAT-certificering som træner, vil man kunne opnå merit for klubtræner. UDDU vil foretage en individuel vurdering, om man er klar til Diplomtræneruddannelse eller må tage Klubtrænerkurset. Se ny konverteringsskitse på hjemmesiden.
 1. Uddannerkontrakt. Der er kommet et par input til kontrakten og Poul kontakter og retter enkelte punkter til i kontrakten.
 1. Praktikkrav. PD har udarbejdet et rammeoplæg, som er sendt til UDDU. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe, hvor praktikkravet skal diskuteres og kvalificeres. BH kontakter arbejdsgruppen og igangsætter den. Jeppe bliver kontakt-konsulent for arbejdsgruppen, idet klubnetværk skal danne et trænerfællesskab, som implementere i praktikken.
 1. Spillekort i uddannelse, skal implementeres på Basistræner. SBJ og SA indarbejder det i lærevejledningen. Poul bestiller kort hjem.
 1. Timenormering for klubtrænerkurset. BH kontakter RKD.
 1. Oplæg til markedsføringsstrategiens tids- og handleplan. BH kontakter LU.
 1. Lærebogsstatus. Jeppe er i gang med den sidste redigering, så skal Formegon lave et nyt pdf-udkast. Derefter vil UDDU få lærebogen til gennemgang og godkendelse med kort varsel.
 1. Arbejdshæftet er udarbejdet og er sendt til Formegon til trykning. Det bliver udleveret på Basistrænerkurset.
 1. Eventuelt.
  1. Evalueringsmetode af kurser. Jeppe udarbejder et spørgeskema i Survey Monkey.
  2. Uddannere på Opdateringskurset er Morten Kranker og Sofie Bak-Jensen. Betina kontaker Rasmus for at få input til lærevejledning med mere.
  3. PD indkøber bat og bolde til uddannere for Basistrænerkurser, samt profiltøj til de sidste uddannere.
  4. PD, Lars B og Anders F har møde om udvikling af Skole OL-læreruddannelse. UDDU skal finde et Øst-hold og et Vest-hold, som er klar til at kunne undervise i ½-dagsuddannelsen i skolestart 2019/2020.
  5. Næste møder/møderække og eventuelt. Vi har uddannerseminar den 6. januar 2019 i Aarhus. Næste UDDU-møde er i Odense den 11. december kl. 16.30 – 21.00.
Dato: 
25. September 2018
Forfatter: 
Poul Danborg
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: