Referat 15.08.2018

Referat af møde i UDDU den 15. august 2018 i Odense

Tilstede: Søren Andersen (SA), Sofie Bak-Jensen (SBJ), Betina Haagensen (BH) og Poul Danborg (PD). Niels Peter Stilling (NPS) var med på telefon. Afbud: Rasmus Klein-Døssing

 1. Referent og godkendelse af dagsorden. BH er referent og dagsorden godkendt med tilføjelser.
 1. Orientering / nyt:
 1. Bestyrelsesnyt. Der er udarbejdet et direktiv fra bestyrelsen.
 2. DT-trænerkrav - oversigt nye trænere. Vi henviser til direktivet fra bestyrelsen. Finn Tugwell har gennemgået den nye diplomuddannelse og skal derfor som den eneste ikke på opgraderingskursus i forhold til uddannelsesstrukturen. Alle øvrige tidligere uddannede trænere skal gennemgå opgraderingskurset.
 3. DT-trænerkrav – Opgradering erstatter Basistræner. Alle der gennemgår opgradering og basistræneruddannelse skal gennemgå DIF Træner 1 før man kan starte på klubtrænerkursus.
 1. Økonomi – budget for 2018. v/ BH
 1. Refusion af klubtrænerkurset fra 2017 ifm. nedsat pris. Der bliver arbejdet på en afgørelse af denne sag snarrest.
 2. Aflønning for at rette opgaver? Vi udsætter punktet til næste møde for at få et overblik over opgavernes omfang. BH kontakter Rasmus omkring klubtrænerkurset.
 3. Kursusindtægter overgår til LS1 10660. BH tager kontakt til Betina Koefoed.
 1. Kurser i resten af 2018. Kursusplanen ser rigtig god ud – PD kontakter de få uddannere, der mangler at give svar.
 1. Ny træneruddannelse
 1. Meritsystem. BH udarbejder et brev, som skal udsendes via mail til samtlige klubber og tager telefonisk kontakt til de fire lokalunioner for at høre, om vi her kan løfte i fælles flok.
 2. Lærebogsudviklingen – status v/PD. Vi mangler at få tilrettet materialet – når det er tilrettet, så skal Formegon lave et nyt pdf-udkast. Derefter vil UDDU få lærebogen til gennemgang og godkendelse med kort varsel.
 3. Evalueringsmetode af kommende kurser. Jeppe ser på et spørgeskema i Survey Monkey i september måned.
 4. PowerPoint og lærevejledninger til kurserne er i gang med at blive udarbejdet
 5. Oplæg til markedsføringsstrategiens tids- og handleplan. BH kontakter Betina Koefoed og tager derefter et møde med PD i Idrættens Hus.
 6. Praktikkrav – forslag ved NPS blev modtaget via mail. Der er aftalt et møde med BH, NPS og PD i Idrættens Hus d. 5. september 2018 kl. 16.30, hvor praktikkravet diskuteres og kvalificeres.
 7. Velkommen til nye uddannere: Lars Eckeroth, Thomas Sørensen og Christoffer Petersen. Vi glæder os til samarbejdet. PD vil kontakte dem vedr. en aftalekontrakt. PD vil derudover samle op på øvrige uddannere og deres kontrakter.
 8. Samarbejde med Parasport DK. BH skriver til Betina Koefoed om, hvordan samarbejdet har fungeret indtil nu.

 

 1. Projekter / sager til beslutning.
 1. Skole OL - uddannelse af lærere. SBJ har meldt sig som uddanner og skal være med i skole OL uddannelse af lærerne. UDDU skal finde et Øst-hold og et Vest-hold, som er klar til skolestart 2019/2020. PD har fået en mundtlig aftale med Anders Flaskager om hjælp til at udarbejde uddannelsesmaterialet og selve undervisning på pilotkurserne.
 1. Næste møder/møderække og eventuelt. Vi har uddannerseminar den 6. januar 2019 i Aarhus. Næste UDDU-møde er i Odense den 11. december kl. 16.30 – 21.00.
Dato: 
16. August 2018
Forfatter: 
Poul Danborg
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: