Referat - 13.08.04

Kategori: 


ELU-møde i Brøndby fredag d. 13. august kl. 1700
Til stede : Annie R., Thorsten H., Martin B. og Flemming S.
Fravær ( Athen ) Lis H. og Peter S.

Dagsorden:

1. Tilføjelser til dagsordenen
2. Nyt fra landstrænerne TH
a. UEM – evaluering
b. Talentcentrenes arbejde
3. Økonomi AR
3. Stævner
a. GP-stævnerne
b. Endagsstævnerne
c. GP-finalerne ( ungdom – senior – hvor og hvornår )
d. Hvordan får vi stævnerne publiceret på bedste måde
e. Hvordan skal tilmeldingerne foregå
5. Talentcenterstatus FS
6. Uddannelse og efteruddannelse af trænerne omkring landshold og centre
7. Politikkataloget skal justeres
8. evt.

ad.1 Ingen tilføjelser
ad 2 Thorsten fortalte om det nyligt afholdte UEM. Han mente, at forberedelserne havde været fine, og spillerne havde ydet en rimelig præstation. Både herre jun og drengene var tæt på at forbedre deres endelige placering, men manglede lidt psykisk styrke i den sidste ende. Pigerne mangler lidt tro på jeg selv og skal stille lidt større krav til sig selv.
Mie spillede en god kamp mod den senere vinder.
Vedr. talentcenterarbejdet er særdeles vigtig for de unge spillere, idet de her lærer nogle ting omkring forberedelse o.l., som de så kan bringe med sig i det videre landsholdsarbejde.
Kvaliteten er god hos spillerne både i Odense og Århus. Begge steder er der nu to trænere, som hæver træningsniveauet pænt.
Omkring damelandsholdet kunne Thorsten fortælle, at Pia var gået i gang med træningen, og man så gerne Mie og Anne Cathrine på nogle gode lejre som optakt til årets EM.

Ad.3 ELU ønsker en detailafregning fra Peter S., så vi kan følge med i brugen af pengene og at de tildelte penge bliver brugt.

Ad.4 Martin fik til opgave at finde en arrangør til afvikling af GP-finalerne for senior, men skulle lige tale med Peter S. for at finde en egnet dato.
Martin skulle endvidere snakke med Jacob H. for at få lidt ekstra PR af årets GP-stævner.
FS skal snakke med en mulig arrangør af endagsstævne i Århusområdet.

Ad. 5 Talentcenteratatus:
Odense var kommet godt i gang, Flemming S. havde foreslået folkene omkring centret, at de skulle se på muligheden for et tredje pas.
Århus var også kommet i gang, og det var nu med to trænere, thi Sune B. og Henrik Espersen dannede team og Allan Laxby var daglig leder af centret.
ØBTU havde også fået en aftale om et center, da Allerød tilbød at huse centret.
Martin B. bliver centertræner og han får Allan Hansen som ass.
Centret håber at starte op i starten af sep.

Ad. 6 Uddannelsestatus.
ELU snakkede med Thorsten om landstrænernes efteruddannelser, men han mente, at snakken på kontoret med de to andre trænere i øjeblikket var den bedste uddannelse de kunne få.
Centertrænerne skal opleve træningen i Brøndbyhallen, og Thorsten ville lave en plan over besøg.De skulle også medvirke i en turnering på internationalt plan i sæsonen. Landstrænerne ville lave en plan.

Ad. 7 FS gennemser politikkaloget og indsender relevante rettelser til Dorte

Ad. 8 næste mødedato bliver fredag d. 22. okt. Kl. 1900 i Århus

f. referatet
Flemming Skovsen

Dato: 
13. August 2004