Referat - 10.04.2018

 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget i Odense

 1. Referent og godkendelse af dagsorden. Referent er Betina og afbud fra Lars Bentsen, Jeppe Damsgaard og Niels Peter Stilling – dagsorden godkendt.
   
 2. Orientering / nyt:
  1. Bestyrelsesnyt. Betina er i dialog med Betina Koefoed og Lars Høgsberg angående budget/regnskab.
  2. SUS – projekt:
   Uddannelsesudvalget ser nogle spændende uddannelsesmæssige dele af SUS:
   Spor 1 - indsatsområde 1: Trænerudvikling
   Spor 1 - indsatsområde 3: Skole-OL - udviklingen af læreruddannelse
   Spor 2 – Indsatsområde 1: Uddannelse af diplomtrænere, der skal stå for ungdomstalent til ung senior elite samt uddanne pigetrænere.
    
 3. Evalueringer af afholdte kurser. Vi har næsten udelukkende fået positive tilbagemeldinger på kursets indhold. De få ting, der skal rettes til i materialet, vil vi tage hånd om og vende på de kommende uddannerdage.
   
 4. Økonomi – opsamling af 2017 budget for 2018. v/ BH Vi har efter sidste bestyrelsesmøde modtaget vores budget for 2018 som udgør 65.000 kr. På næste møde udarbejder Betina et oplæg til detailplanlægning af budgettet.
   
 5. Kurser i resten af 2018. Vi har lagt plan for kurserne for sæsonen 2018/2019 som fastholdes se kalenderen på DBTU’s hjemmeside.
   
 6. Ny træneruddannelse: Lærebogsudviklingen vil med korrekturrettelser ligge færdig medio maj 2018.
   
 7. Oplæg til markedsføringsstrategiens tids- og handleplan SA og BH – udsættes til næste møde
   
 8. Praktikkrav – forslag ved NPS, sendes ud inden mødet – punktet tages op på uddannerdagen.
   
 9. Projekter / sager til beslutning.
  1. DT-trænerkrav - oplæg til behandling – vi tager bestyrelsens beslutning til efterretning.
  2. Stigatøj er ankommet, PD tager prøver med – vi bestilte t-shirt, træningsdragt til alle uddannere samt medlemmer af udvalget.
  3. Opstiller for UDDU. Betina, Rasmus og Lars er på valg. Betina og Rasmus genopstiller. Lars genopstiller ikke.
  4. Årsmødet – Rasmus, Betina og Søren deltager på årsmødet. Uddannelsesudvalget vil fremlægge tankegangen bag den nye uddannelse på årsmødet.
  5. Politik og værdier (værdihus) 2017. Sættes på dagsordenen til næste møde.
  6. Uddannerseminar – dato for afholdelse 25. og 26. maj 2018 i Jylland og forslag til indhold kan være: (Betina ringer til uddannerne og aftaler nærmere om deltagelse)
 • Spil til stregen. Balanceret pengespilsadfærd http://spiltilstregen.dk/
 • Bordtennisteknik-kursus for uddannere (JD)
 • Evaluering af kurserne
 • Uddannelse/kompetenceudvikling af nye uddannere
 1. Eventuelt. Intet nyt.
 1. Møderække for foråret 2018 – næste møde afholdes efter årsmødet.

 

Dato: 
10. April 2018
Forfatter: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: