Referat - 07.11.05

Kategori: 


Solbjerg d. 21.10.05Dagsorden til ELU-møde i Roskilde d. 29.10.05:1. Tilføjelser til dagsordenen
2. Siden sidst : ( SISU-stævne m.m )
3. Nyt fra bestyrelsen
4. Økonomistatus Har vi problemer inden årsskiftet ?
5. GP-stævnerne

Referat ?
Evaluering
6. En-dagsstævnerne ( datoer arrangører m.m. )
7. Dansk damebordtennis ( oplæg Annie )
8. evt.
9. næste møde?REF. FlemmingReferat af ELU-møde:

Til stede : Annie, Martin, Mathias S. ( under punkt 1. ) FS ( ref.)Mads Peter Jannings
Afbud : Steen K.


Tilføjelser til dagsordenen ;

Mathias S. skulle aflevere udtagelser til U Top 12 under Roskildestævnet :

De 8 øverste på ratinglisten går direkte til Top 12 undtagen :
1. Pernille Agerholm flyttes fra Pige til Dame jun ( klubben er underrettet )
2. Anna Sjøstrøm har meldt fra ( FS har haft kontakt )
3. Rikke N. Sørensen rykkes op i yngre pige
4. Simone Dueholm rykkes op i yngre pige
5. Enkelte udenlandske spillere forespørges om ønsket deltagelse.

Kommentarer til reglen om, at klubber selv placerer spillerne på ratinglisten :
Ved en placering højere end nr. 8 bør ratinggruppen kontaktes inden placering.

Siden sidst :

SISU-stævne : Flot arrangement, hvor ELU havde en enkelt anke om manglende bander mellem bordene. Vil blive taget op på et senere evaluringsmøde.

Nyt fra bestyrelsen :

Informationsproblematikken omkring referater og anden information fra GP-stævner og andre nationale arrangementer blev diskuteret og vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.


Økonomi :

Steen K. skal følge op på Talentcentrenes økonomi inden årsskiftet ifølge aftale med centrene.

GP-stævnerne:

GP-finalerne både for ungdom og senior var ikke helt fastlagte endnu, men Martin B. vil kontakte interesserede klubber hurtigst muligt for en mulig aftale.

E`n- dagsstævnerne:

a. Århus aflyste d. 28.10 ( Jesper N. forsøger igen til foråret )
b. Brønshøj : lørdag d. 26. nov
c. Hillerød og Amager forespørges om en endelig aftale af Martin B.


Nyt forslag :

I stedet for en-dagsstævnerne kunne man lave seniorstartstævner, måske i unionsregi. Vil blive taget senere med unionerne.

Dansk damebordtennis. V Annie Ramberg

Annie har snakket med andre interesserede, og de vil i fællesskab lave nogle skemaundersøgelser for at få klarhed over spillere, som vil øge deres træningsmængde betydeligt.
Man vil gerne blande breddekonsulenten ind i arbejdet, idet AR mener, at det er i klubberne, man skal i gang med at finde damespillere.
AR snakker med damespillerne fra Nordjylland ved stævnet i Silkeborg.
Endelig er det muligt, at DBTU bliver udvalgt til at være med i et Udviklingsprojekt i TD-regi, men ELU vidste ikke, om projektet ville komme til at ligge i Arbejdsgruppen eller i ELU- hvorfor man afventede yderligere information om ansøgningen hos TD.

DM-koncept:

FS vil lave nogle kommentarer til bestyrelsens oplæg til et nyt senior DM-koncept. ( se bilag )

Næste møde :

Fredag d. 3 feb. 06 i København.

Ref.
Flemming Skovsen

Dato: 
07. November 2005
Forfatter: 
Fl. Skovsen
Kontaktperson: 
Fl. Skovsen