Referat - 04.02.05

Kategori: 


Solbjerg d. 23.01.05.


Referat fra ELU-mødet i Brøndby d. 04.02.05 kl. 1700 :Ad 1. Siden sidst:

AR:
Kontoret må ikke sende forkerte opkrævninger ud til spillere.
Fint oplæg ang. Pigearbejde fra Matthias.
Der mangler en ass. Centertræner i Allerød. MB tager kontakt til aktuelle emner.

TH:
Påpegede nogle ændringsforslag til TOP 12. ELU mente dog, at konceptet skulle bibeholdes.


Ad 2. Økonomi:

AR venter spændt på regnskabsafslutningen fra 04.
Der manglede at blive fratrukket store beløb på kontoen, som viste, at der var ca.
kr.200.000,00 at tære på.
Thorsten skal gennemgå sit budget og AR-TH skal derefter sammenligne budgetterne.


Ad 3. Landstrænerkommentarer:

EM-deltagelse.
Der er tilmeldt 1 dame + 8 herrer.

ProTour
ProTour-spillerne har svært ved at komme hjem tidligt efter exit pga. rejsebetingelserne.

Visionskommentarer
Prøver at bibeholde en 3 ugers optakt til efterårssæsonen

Bedre sammenhæng mellem idrætslig og civilkarriere ?
Vedr. bedre sammenhæng mellem idrætslig og civilkarriere har de en løbende dialog med TD og forsøger at holde aftalen.
ELU var ikke helt enige i alle løsninger.

Vedr. Talentcentre:
ELU vil tage centrenes fremtid op på næste møde i Odense, hvorefter Thorsten vil fremlægge udvalgets ønsker og sine egne på et Arbejdsgruppemøde

Ad 4. Forældresamarbejdet:

Landstræneren havde ikke yderligere kommentarer til et udvidet forældresamarbejde. Var opmærksom på, at der skal være et forældrearbejde.


Ad 5. Trænerkursus:

Trænerkursus for centertrænerne og ass. Centertrænere + Elitespillere med
interesse for trænergerningen indbydes til kursus 30.apr-1.maj.
Uddannelsesgruppen indbyder ca. 30 spillere, og man håber på en god opbakning til et kursus med Martin Lundkvist som instruktør.


Ad 6. Politikkataloget:

FS havde revideret politikkataloget og efter et par rettelser, sendes det til kontoret.

Ad 7. Stævneevalueringer:

- Elitestævner - konceptet OK.
Indbydelse på hjemmeside + klubpost.
AR laver udkast til indbydelser og MB finder
arrangører og datoer, som udsendes i august.

- GP-finaler: Ungdoms- og seniorkoncept OK.
Husk at lave skriftlige aftaler med arrangørerne i god tid.

GP-stævner næste sæson:
OB – dec. (ung + senior)
SISU – okt. (ung + senior)
Roskilde - okt (ung + senior – kun sgl.rk)
ØBTU - feb. (senior )
Brøndby - marts (ung – kun sgl.rk. )


Flemming Skovsen
ELU

Tidspunkt: 
10:00am
Dato: 
07. April 2005
Forfatter: 
Flemming Skovsen
Kontaktperson: 
JH
Kontaktperson tlf.: 
43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: