Referat - 03.12.04

Kategori: 

Eliteudvalgsmøde i Brøndby 3.12.04 kl. 1700 :


Dagsorden:

1. Siden sidst : Stævneaktiviteten – evalueringer – Simon F. )

2. Økonomi : Annie vil du fremlægge de nyeste tal ?

3. Budget 05
Peter – kan du fremlægge dit budget
Thorsten – Mathias Kan I kommentere jeres budget?

4. GP-finalerne a. senior ( Virum )
b. ungdom ( Roskilde )
Martin har du lavet en skr. Aftale med disse parter?

5. Kommentar til Thomas I. ( brev ang. GP- finaler for damerne.)

6. Centertrænernes ønske om uddannelsesweekend skal sendes videre
Til Morten K.

7. Centertrænerbesøgene- Kan Thorsten medtage datoer?

8. Dame-junproblematikken ( FS og AR )

9. Vedbækproblematikken – Har Peter fået talt med klubben på sit klubbesøg?

10. Overflyttelse af midler til træningslejr for dameungdom ( overskud fra damerne i 04) ( MS )

11. Møde 7. jan i Brøndby ( ændringer i politikkataloget oplæg FS )

12. evt.


Med venlig hilsen
Flemming

Referat af Elu-møde i Brøndby d. 3.12.04.:

Til stede: Annie, Martin, Peter, Thorsten, Mathias og Flemming
Afbud : Lis

1. Årets GP-stævner var overståede, og der vil blive indkaldt til et evalueringsmøde med arrangørerne i forbindelse med Ungdoms DM. Ang. Elitestævnerne var ELU utilfredse med Simon Fischers deltagelse i Århus, men det var et overstået problem.

2. Økonomi:
Annie mente, at det var et problem at forbruge ens budget, når vi ikke kender saldoen p.t. Hvor meget skal betales tilbage og hvem har kompetencen ved budgetafslutningen?

3. Budgetterne var til diskussion, og landstrænerne fremlagde ønsker ifølge budgettet.

4. Martin vil lave skr. Aftaler med Virum ( Seniorfinaler 11.12.05 kl. 1830 )
Og Roskilde ( Ungdomsfinaler 22.4 – 24.4 ) Martin vil selv finde frem til seniordeltagerne efter 15.dec. Han mangler nogle resultater fra en af arrangørerne. Vi håber på, at kontoret hurtigt i det nye år kan finde ungdomsdeltagerne. Jacob H. udsender datoerne på nettet.

5. ELU var enige med Thomas I. i hans synspunkter om afholdelse af Damefinale GP, men ELU fastholdt, at finalerne skulle afholdes i år med de udbudte præmier.
Fremtidig GP-finaler for damerne tages op til yderlig drøftelse i ELU

6. Flemming prøver at få en fællesdato af centertrænerne ( 27/28 marts blev afvist af Sune ( Flensborg ) hvorefter 23/24 april afprøves hos centertrænerne. FS snakker
med Morten Kranker ang. :
a. Instruktørmuligheder
b. Inspirationskursus i august ( fortsættelse af succesen fra 04 )
c. Kursusleder skal påsættes
d. Datoerne for K3 i efterårsferien skal ud samtidig med K2 datoen.
e. Findes der kursusmateriale til K2 og K3 ?

7. I stedet for at centertrænerne besøger Brøndby mente ELU og landstrænerne, at det
var en bedre løsning, hvis Brøndbytrænerne besøgte centrene, dog var centertrænerne velkomne i Elitecentret. ( lave aftaler med Mathias )

8. Det var en glædelig melding fra Thorsten, at han allerede havde 3-4 damejun. i sin gruppe, så vi kan stimulere disse spillere til at fylde hullet mellem Mie og de nuværende emner hos pigespillerne.

9. ELU var ikke så glade for at den røde tråd i spillerudviklingen fra klub- talentcenter- elitecenter havde et lille brist i Vedbæks holdning vedr. deltagelse ØBTUs talentcenter i Allerød. Der bør tales ud mellem Vedbæk og ØBTU, gerne med Martin Bremer som mellemmand.

10. Mathias ønskede, at de bedste pigespillere kunne få en træningslejr i udlandet næste år og spurgte om vi kunne overføre ikke brugte penge fra damekontoen. ELU prøver at finde en løsning.

11. Mødet 7. jan i Brøndby aflyses p.g.a. for mange forhåndsafbud.

12. evt.
a. GP-koncepterne blev gennemgået og MB lægger sidst hånd på værket
b. Talentcenter Århus skal have overført 30000 kr inden jan.
c. Talentcenter Odense skal også have besked om afregning inden jan.
d. MB finder datoer til næste års Elitestævner ( 2 i øst og 1 i vest )
e. Der blev foreslået et inspirationskursus i august ( gerne med landstrænerne)
f. Næste års stævneønsker vil blive diskuteret på næste møde 4. feb.


Ref.
Flemming Skovsen

Tidspunkt: 
10:00am
Dato: 
21. December 2004
Forfatter: 
Flemming Skovsen
Kontaktperson: 
Jakob Harden
Kontaktperson tlf.: 
43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: