Referat - 03.02.06

Kategori: 

Referat ELU-møde 3/2 pkt.1:

Ang. Talentcentre enedes ELU om nedenstående beslutninger og fordeling tildeling af støtte.

Beslutninger:
A)
Det er igen lidt trekantet, at nogle centre opererer i spillesæson og andre i kalenderår. Centrene og nye ansøgninger skal alle ved næste ansøgning opstille budgetter, der alene følger kalenderåret.
B)
Der ydes støtte til Centertræneren, men fordi ELU ønsker assisterende trænere, tildeles et tilskud til aflønning af assisterende trænere.
C)
Udbetalingen af lønnen til Centertræneren vil ske i månedsrater, ved aktivitet i 40 uger i 8 rater glældende fra 1/1 2006. Steen aftaler nærmere med Dorte.
D)
Kostprisen for Centertræneren for 1 pas hæves, så udgiften i 40 uger fra 1/8 2006 er 15.000 kr.

Tildelinger:
Alle ansøgninger var velmotiverede; men ELU fandt det vigtigt at differentiere støtten efter centrenes spillermateriale og de udviklingsperspektiver, der er centrale for et samlet billede af den DBTU-støttede samlede talentudvikling.
1.
Hillerød får i denne tildeling ingen økonomisk støtte, men ELU anbefaler kraftigt, at klubben fastholder sit gode ambitionsniveau og udbygger samarbejdet med kommunen. Grundlaget for ikke at tildele støtte er, at de indsendte spillernavne ikke rummer tilstrækkelig kvalitet i bredden, men de allerbedste vil indgå i Talentcenter Østs arbejde og i øvrigt har landstrænernes særlige bevågenhed og vil få tilbud derfra.
2.
Talentcenter Øst v. TPHU skal som støttepræmis tilbyde 3 pas, senest fra 1/8. Ingen træneraftaler må indgås for perioden efter 1/8. Muligt samarbejde m. EC-Brøndby.
Norm for 40 uger : Rådighedsramme: 55.000 kr. (centertræner: 45.000, ass.tr. 10.000)
1/1 - 31/7 2006 m. 2 pas i 20 uger: centertræner 12.000 og tilskud 6.000
1/8 - 31/12 2006 m. 3 pas i 20 uger: centertræner 22.500 og tilskud 5.000
1/1 - 31/7 2007 m. 3 pas i 20 uger: centertræner 22.500 og tilskud 5.000* DBTU-budget 2007
3.
Talentcenter Fyn ELU giver støtte til 2 pas fra 1/8.
Norm for 40 uger: Rådighedsramme: 36. 500 (centertræner 30.000 og ass. 6.500)
1/1 - 31/7 2006 m. 3 pas i 20 uger : centertræner 18.000 og tilskud 9.000
1/8 - 31/12 2006 m. 2 pas i 20 uger : centertræner 15.000 og tilskud 6.500
1/1 – 31/7 2007 m. 2 pas i 20 uger : centertræner 15.000 og tilskud 6.500 * DBTU-budget 2007
4.
Talentcenter Århus skal tilbyde 4 pas fra 1/8 og få aftaler om morgentræning. Vision: Kraftcenter.
Norm for 40 uger: Rådighedsramme: 73.500 kr. (centertræner: 60.000, ass.tr. 13.400)
1/1 – 31/7 2006 m. 3 pas i 20 uger: centertræner 18.000 og ass. 9.000
1/8 – 31/12 2006m. 4 pas i 20 uger: centertræner 30.000 og ass. 13.200
1/1 – 31/7 2007 m. 4 pas i 20 uger: centertræner 30.000 og ass. 13.200 *DBTU-budget 2007
5.
Budget 2006 på 200.000 er fordelt med 164.200 til støtte, 25.000 til lejr og 10.800 kr. til uforudsete udgifter. Møde med centrene i september i Odense, Flemming aftaler mødedato med Asger.

Dato: 
20. February 2006