Referat - 02.07.11

Kategori: 


Tilstede: Jens Gullberg (JG), Preben Søndergaard(PS),
Fraværende efter aftale: Dorte Kronsell (DK)
Næste møde: I forbindelse med opstartsmøder

AD1) Velkommen og præsentation:
JG bød velkommen og informerede om praktiske detaljer for mødet.

AD2) Valg af referent og evt. mødeleder
JG blev valgt til referent og mødeleder.

Sæsonen 2011 – 2012:
AD 3) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af brutto trup
DAG gennemgik resultatet af tilbagemeldingerne:

Lis Corbet ønsker helt at stoppe.
Flemming Andreasen ønsker ikke at dømme den kommende sæson.
Svend Sørensen, Louise Andreasen ønsker at dømme den kommende sæson.

PS udarbejder dommerliste med billeder.
PS senderliste til Henrik Sørensen mhp. Opdatering af hjemmeside

PS sender 3. rykkermail til dommere der endnu ikke har svaret . Manglende svar medfører at vedkommende stryges af dommer listen .

Inaktive dommere, der ønsker at genindtræde som aktive skal bestå en vejledende dommereksamen.

Brutto truppen består pt. af 35 dommere, heraf 11 Internationale dommere.

AD4) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af behov
DAG gennemgik kalender for sæsonen 2011/2012
HED: Ingen umiddelbare ændringer, + 2 hold
DED: Afvikles som 3 samlinger, hvor der påsættes overdommer. Der påsættes dommere i forbindelse med afvikling af finale/semifinale.
Øvrige DT: Der forventes ikke påsat dommere til afvikling af gruppespil. Evt. Overdommer til slutspil.
DM senior: Ingen umiddelbare ændringer
DM ungdom: DAG sender indstilling til bestyrelsen
Landskampe: Her benyttes udelukkende Internationale dommere
Top 12 Ungdom: Dag sender indstilling til bestyrelsen
GP serie: Der orienteres om reglerne efter afholdelse af møde med TU
Øvrige stævner: Der påsættes overdommere som hidtil.
DAG har bedt om evalueringsmøde med TU om den forgangne sæson mhp. Planlægning af kommende sæson.
AD 5) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af procedure
DAG var enige om at fortsætte med uændret procedure for påsætning af dommere i den kommende sæson.
• Per Maae påsætter overdommere på Sjælland
• DAG udtager til DM
• PS påsætter øvrige dommere

AD6) Påsætning af dommere – Fastlæggelse af økonomiske rammer
Dommerne følger næste sæson DBTU’s gældende regler

Afregningsprocedure fortsætter uændret, herunder afregning 3 gange årligt. Hanne fortsætter som ansvarlig for afregning.

AD 7) Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer
Dommer tøj: Der er bestilt tøj ved DBTU.

Dommermapper: Opdatering af dommermapper udarbejdes snarest muligt.

AD8) Udviklerordningen
Udviklerordningen bliver som lovet evalueret på opstartsmøderne

AD 9) Dommermøder – Fastlæggelse af rammer, indhold og roller/ansvar
Øst mødet afholdes den 21. august 2011 i Roskilde.
Vest mødet afholdes den 20. august 2011 i Tjørring.

PS udsender én samlet indbydelse og specifikke spørgsmål rettes til JG

Følgende nytteværdi forventes skabt af mødet: Et grundlag, der sikrer en professionel afvikling af den kommende sæson

Mødet har derfor følgende formål: At informere og forberede dommerne vedrørende den kommende sæson. Og orientere om kommende aktiviteter

DAG enedes om følgende foreløbig dagsorden for møderne for at opfylde mødets formål:

1) Velkommen
2) DAG (præsentation mv.)
3) Udviklerordningen
4) Påsætning af dommere – Information om behov og økonomi
5) Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer
6) Overdommere
7) Internationale dommere
8) Informations og kommunikations aktiviteter
9) Eventuelt
10) Afslutning og evaluering

AD 11) Uddannelse af Dommere - Fastlæggelse af program, og roller/ansvar
Vi er blevet bedt om at afholde dommerkursus på Tjele Efterskole. Kurset er en del af den obligatoriske undervisning for eleverne.
Der forventes afholdt dommerkursus på Sjælland i den kommende sæson

AD 12) Næste møde
Der forventes afholdt møde i forbindelse med opstartsmøderne og derefter efter behov.

AD13) Eventuelt, herunder evaluering af mode
DAG enedes om at mødet gav mulighed for en effektiv arbejdsform og var vigtig for at få planlagt den kommende sæson. Diskussioner af mere lansigtede karakter var der også ro til.

Dato: 
06. July 2011
Forfatter: 
Jens Guldberg
Kontaktperson: 
Preben Søndergaard
Kontaktperson tlf.: 
20 29 97 17
Kontaktperson e-mail: