Dagsorden - 30.09.18

Kategori: 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde søndag den 30. september kl. 10.00 – 17.00

Mødet afholdes i Idrættens hus i Brøndby.

Ordstyrer: Lars

Afbud: Gitte, Mads og Peter S

 1. Opfølgning på sidste møde.
 2. Nyt fra styregruppen for strukturdebat. Under dette punkt deltager Martin Lundquist, som er valgt til formand for arbejdsgruppen, ca. kl. 10.30.
 3. Orientering om strategisporene og ny arbejdsfordeling i administration og forberedelse til evalueringsmødet med DIF den 30. nov. 2018.
  • Strategispor 1 
  • Strategispor 2 
 4. Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper.
 5. Information omkring status vedr. masterplan 2019.
 6. Status på økonomi 2018.
 7. Budgetlægning 2019. 
 8. Udkast på partnerskabsaftale med Parasport Danmark.
 9. Status på det internationale arbejde.
 10. Kommunikationsstrategien.
 11. Udkast til samarbejdsaftale med DGI 1.1.2019.
 12. Ledermødet i Odense 17.11.
 13. Eventuelt.
  • Orientering om opdatering på bordtennisportalen vedr. uddannelse mv.
  • Orientering fra dialogmødet med TD vedr. eliteidræt den 5. sep.
  • Orientering og deltagelse i kursus ”competition review”, som er møntet på specialforbund (udviklingskonsulenter, sportschefer, turneringsansvarlige og andre, der arbejder med at udvikle børne- og unge-idrætten i deres forbund).
  • Orientering vedr. fremtidige sponsorater og mødet den 9. okt.
  • Deltagelse i herrernes landskamp i Odense?

 

Dato: 
28. September 2018
Forfatter: 
Betina Koefoed
Kontaktperson: 
Betina Koefoed
Kontaktperson tlf.: 
20 47 28 07
Kontaktperson e-mail: