Dagsorden - 22.10.18

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 22. oktober kl. 18.30. Mødet afholdes som Skypemøde.

  1. Opfølgning på sidste møde. 
  2. Status på strukturdebat proces.
  3. Status på økonomi.
  4. Budget 2019.
  5. Status på fremdrift i ”Spor I og II”.
  6. Opfølgning på respektive udvalg
  7. Forberedelse af lederseminar i Odense.
  8. Orientering fra sekretariatsleder.
  9. Eventuelt.

 

Dato: 
22. October 2018
Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: