Dagsorden - 19.01.18

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde fredag den 19. januar kl. 15 i Odense.

1.Opfølgning på sidste møde.
2.Feedback fra udvalg/international gruppe v/ respektive kontaktpersoner. Herunder behandling af forslag til ændring af vedtægter for ITTF.
3.Behandling af indkomne ansøgninger, herunder overføringer af midler fra 2017 til 2018 budget.
4.Status på budget 2018.
5.Redegørelse for møde med DGI den 16. januar.
6.Organisatoriske forhold.
7.Fordeling af Top 12.
8.Fordeling af landskampe 2018.
9.Ledermødet lørdag den 20. januar.
10.Eventuelt.
-Orientering fra sekretariatslederen.
-Eventuelt.

  

Dato: 
17. January 2018
Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: