Dagsorden - 15.08.18

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. august kl. 16.00 i Kolding.

Mødeleder: Betina Koefoed

 1. Opfølgning på sidste møde.
 2. Status på nedsættelse af styregruppe for strukturdebat.
 3. Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper mv.
 4. Fremdrift på strategiaftalerne.
 5. Status på økonomi.
 6. Status på ELU-området.
 7. Samarbejdsaftale med DGI.
 8. Status på det internationale arbejde.
 9. Forberedelse af budgetlægning 2019.
 10. Mødeplan for 2018/2019.
 11. Eventuelt.
Dato: 
13. August 2018
Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: