Dagsorden - 13.01.19

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde søndag den 13. januar i Brøndby kl. 10-15.45.

  1. Opfølgning på sidste møde. 
  2. Status på økonomi 2018 og budget 2019.
  3. Status på fremdrift på spor 1 og 2.
  4. Orientering fra kontaktpersoner på udvalg og arbejdsgrupper.
  5. Orientering fra sekretariatslederen.
  6. Evt.
Dato: 
10. January 2019
Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: