Dagsorden - 03.03.18

Kategori: 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde lørdag den 3. marts kl. 11-14 i Hjørring.

1. Opfølgning på sidste møde.
2. ”Møde i mødet” med ELU.
3. Elitearbejdets organisering på kort sigt, dvs. indtil 1.8.18.
4. Behandling af budget 2018.
5. Opstart på strukturel debat.
6. Eventuelt.
-Orientering fra sekretariatslederen

 

Dato: 
26. February 2018
Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: