Dagsorden - 03.02.18

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde lørdag den 3. februar kl. 10-15 i Roskilde.

1. Opfølgning på sidste møde. 
2. Behandling af budget 2018.
3. Opfølgning på ledermødet, herunder
-Licensdebat,
-Klubkontingent,
-Trænerkurser,
-Uddannede trænere i DT samt rapport fra ledermødet og udsendelse af samme.
4. DM koncepter.
5. Organisatoriske forhold.
6. Opstart på strukturel debat.
7. Fordeling af Top 12 2019.
8. Feedback fra udvalg og arbejdsgrupper v/ respektive kontaktpersoner.
9. Kommunikation.
10. Eventuelt.
-Orientering fra sekretariatslederen.
-Pigesatsning.
-Møde med det svenske forbund.
-Pulje til midler til klubber.

Dato: 
01. February 2018
Forfatter: 
Anders Mølgaard og Betina Koefoed
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: