Turneringsudvalget trækker sig

Kategori: 
Dato: 
01.04.2018

- i dag søndag den 1. april (APRILSNAR!)

Efter mange og lange overvejelser og en lang række af situationer, hvor klubber og spillere mener at reglerne udelukkende skal tilpasses deres individuelle situation, har Turneringsudvalget valgt at trække sig i dag.

Da flere klubber har givet udtryk for at turneringsreglementet er for indviklet, svært at forstå og fyldt med uforståelige regler som opstiller begrænsninger, stiller krav, er for langt og i øvrigt gør det svært for klubberne, har Turneringsudvalget derfor valgt at annullere det netop udsendte reglement for den kommende sæson.

I stedet har Turneringsudvalget loyalt forsøgt at inddrage mange af de elementer, som klubber, spillere og forældre har givet udtryk for, og udarbejdet et forslag til et nyt turneringsreglement som det kommende turneringsudvalg må færdiggøre.

Vedlagt er det afgående udvalgs forslag til et nyt kortere og betydeligt mere simpelt turneringsreglement, som vi vil bede både klubber og spillere nøje gennemlæse og fremkomme med konstruktive bemærkninger til. Turneringsudvalget anbefaler at gruppen Bordtennis.dk på Facebook anvendes til at udveksle bemærkninger, idet dette forum er tilgængeligt for de fleste.

Med håbet om en større forståelse for et fælles og ensartet sæt regler.

Turneringsudvalget

Kontaktperson: 
Kim Holm Pedersen, Turneringsudvalget
Kontaktperson e-mail: