Turneringsreglement 2017/2018

Dato: 
15.03.2017

- er lagt på hjemmesiden den 1. marts. Se de mest væsentlige ændringer her

På billedet Claus Arnsbæk, der er en af de fire medlemmer af DBTUs Turneringsudvalg.

Turneringsudvalget har udarbejdet et nyt turneringsreglement gældende for kommende sæson (se vedhæftede), som er lagt på hjemmesiden den 1. marts 2017 under "Klubservice" - "Regler". Klik her

Se oversigt over personerne i Turneringsudvalget, udvalgets kommissorium, sagsoversigt samt referater fra møder her

Væsentlige ændringer:

 • Termin for at være spilleberettiget i 2. turneringshalvdel er ændret til d. 30. september.
 • I 1. division for damer spilles holdkampe i grundspillet fuldt ud.
 • I Drengedivisionen spilles holdkampe i grundspillet fuldt ud.
 • På ungdomshold samt damehold kan der til hver holdkamp maksimalt benyttes to spillere på B-licens.
 • Turneringsudvalget har indstillet til Bestyrelsen, at boldscore indtastes ved holdkampe på lignende vis som ved stævner. Dette medfører at boldscore fremover indgår ved beregning af stillingen. Reglen træder kun i kraft, hvis funktionen implementeres på Bordtennisportalen. I modsat fald, vil turneringsreglementet blive revideret på dette punkt kort før turneringsstart.
 • Slutspil i Elitedivisionerne afvikles over en ca. 10 dages periode, hvor klubberne som udgangspunkt selv aftaler de faktiske spilledatoer.
 • Pige Ungdomsdivisionen fastholdes som udgangspunkt med det nuværende koncept. Flere igangværende initiativer, kan dog medføre at konceptet justeres.
 • Effekten af den nye struktur er endnu ikke helt slået igennem. Med udgangen af sæsonen 2017-2018 vil antallet af hold i 2. division være nedbragt til 8 hold i hver kreds.
 • I 2. og 3. division indføres oprykningsspil.
 • Endvidere er indført mindre rettelser og præciseringer.
 • Rettelser er markeret med rødt.
Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Kim Holm Pedersen
Kontaktperson e-mail: