Skal vi modernisere dansk bordtennis til gavn for din klub?

Dato: 
14.03.2019

- Strukturgruppen inviterer alle interesserede ledere fra klubber, lokalunioner og DBTU-udvalg og -arbejdsgrupper d. 23. marts 2019 kl. 10.30 - 17 i Odense (Scandic).

 

Strukturgruppen er færdig med analysen af dansk bordtennis, og der er noget at komme efter. Det skal vi tale om på ledermødet den 23.3.19 kl. 10.30 på Scandic i Odense. Den viser med al tydelighed, at DBTU med den nuværende struktur ikke har en chance for at vende medlemsudviklingen uanset hvem, der sidder for bordenden.

Der er så stor modstand mod institutionen DBTU, det ved vi efter hørings- og dialogmøder i Aabenraa, Aalborg, Odense, Bornholm, Aarhus og Roskilde, at der kun er en vej frem, det er tid til at modernisere og professionalisere vores bordtennisunion. Vi administrerer for meget og tager for lidt ledelsesansvar for udviklingen. Vi samarbejder for lidt om fælles mål og spænder ben for os selv, når vi tror, at vi ved bedst selv. Vi kommunikerer alt for lidt på tværs af vores enheder, og vi har for lidt fokus på værdiskabelsen ude i klubberne.

Derfor har strukturgruppen taget initiativ til allerede nu at have udarbejdet det første oplæg til ny struktur, en struktur der betyder, at vi samles under ét tag under et fælles nyt navn, Bordtennis Danmark. Her vil vi skabe nye regionale strukturer, der sikrer øget indflydelse til klublederne, øget lokalt samarbejde om klubudvikling og fokus på værdiskabelse og medlemsvækst.

Kan det lade sig gøre? Ja, andre har gjort det før os. Svømmeforbundet foretog samme paradigmeskifte for 10 år siden, de har øget deres medlemstal med 50% til 184.000 medlemmer, der alle er under samme tag.

Nedenfor er vedhæftet 1. DIFs klubanalyse, 2. Strukturgruppens analyse af DBTU og 3. strukturgruppens oplæg til en ny moderniseret struktur.   

Tilmelding sker ved at sende en mail til sektretariatet (peter.busck@dbtu.dk) senest onsdag den 20. marts.

Vi ses i Odense den 23.3.19 kl. 10.30

Strukturgruppen/Martin Lundkvist

Forfatter: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
40 70 99 99
Kontaktperson e-mail: