Sisu/MBK trækker holdet

Dato: 
13.07.2018

- i Herrejuniordivisionen. DT-plan for 2018-2019 er sendt til samtlige holds kontaktpersoner.

101 hold fra 45 klubber udgør DT i sæson 2018-2019. Spilleplanerne for den kommende sæson blev i mandags sendt til samtlige holds kontaktpersoner sammen med en oversigt over kontaktpersonerne i de enkelte rækker, som kan bruges i forbindelse med evt. kampflytninger eller andet. Efterfølgende har Sisu/MBK valgt at trække sit hold i Herrejuniordivisionen. Dermed skal vi i gang med at udarbejde en ny plan for rækken - nu med seks hold i stedet for syv og derfor ingen oversiddere. Planen vil lige som alle andre DT-rækker i 2018-2019 blive offentliggjort på bordtennisportalen onsdag den 1. august.

Spilleplaner

Som altid er det et stort puslespil at få det til at gå op med, hvornår klubberne har deres lokaler. Heldigvis har flere klubber lokalerne på de fleste terminer, men enkelte klubber har større problemer og nogle klubber har så mange hold, at der løbende kommer flere og flere spærringer på lokaler efterhånden, som vi får lagt rækkerne, så desværre kan alle klubbers ønsker ikke altid efterkommes.

Hvis der er kampe, der giver problemer, bedes I kontakte modstanderen og forsøge at finde frem til en anden spilledato. Hvis det lykkes så send en mail til undertegnede. I kan ikke flytte kampe fra 1.- til 2. halvsæson og omvendt. De oprindelige kampdatoer er dem, der ligger den dag rækken starter.
Spilleplanen bliver offentliggjort på bordtennisportalen onsdag den 1. august. Så er evt. ændringer/smårettelser/kampflytninger i forhold til fremsendte foretaget.

Gebyrfri kampflytning frem til 15. august

Der vil lige som i den forgangne sæson være et kampflytningsgebyr i kommende sæson jf. gældende taktsblad. Sørg derfor for at få flyttet de kampe, som I skal have flyttet (gebyrfrit) senest onsdag den 15. august, så vi undgår alt for mange kampflytninger i løbet af sæsonen. Henvendelser vedr. kampflytninger skal ske til undertegnede, der SKAL have accept fra begge involverede klubber før kampen vil blive flyttet.

Turneringsreglement

Turneringsudvalget opfordrer til, at alle klubledere og holdledere læser det gældende turneringsreglement godt igennem, da der er flere ændringer i forhold til sidste sæson. Læs gældende turneringsreglement på DBTU’s hjemmeside under ”Klubservice” - ”Regler” i topbjælken. Læs om de væsentligste ændringer her

Samlinger

Sæsonplanen for kommende DT-sæson er (minus Stigadivisionen) lagt i større eller mindre samlinger. Hvis der er lagt kampe, hvor der ikke er plads, fordi der afvikles samlinger på samme spillested/termin, så henstilles til klubberne om at forsøge at flytte de kampe, som ikke vedrører samlingerne, og der henstilles derfor samtidig til modstandernes velvillighed til dette.

Udenlandske spillere

Udenlandske spillere må ikke oprettes direkte i portalen. Send en mail til undertegnede med bekræftelse fra spilleren, fødselsdato (kopi af pas) samt et forslag til startratingtal. Hvis ovennævnte kriterier er overholdt, så er klubskiftet/B-licensen i orden, såfremt mailen er modtaget inden den 30. september kl. 23.59. Spilleren er dermed spilleberettiget fra 2. halvdel af sæsonen.

Kontaktpersoner

Det er ikke alle klubber, der har indsendt det generelle skema med oplysning om, hvem der er kontaktperson for holdet, så tjek jeres hold igennem og giv undertegnede besked, såfremt der er kontaktpersoner, der skal ændres eller som er forkerte kontaktoplysninger. Hvis der kommer ændringer, fremsender jeg et nyt skema inden sæsonstart.
Fremover når jeg sender mails til DT-klubberne, hvad enten det så er alle eller udvalgte rækker, så vil det være jer på listen, som får tilsendt disse informationer. Såfremt der er andre, som skal have tilsendt de generelle informationer fra DBTU, er det muligt at få flere fra klubben på de enkelte distributionslister pr. række, men så er det vigtigt at I sender besked til undertegnede i en mail med oplysning om navn, mailadresse, klub og hvilken række de skal sættes på.

God sommer til alle!

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 
27 26 06 09
Kontaktperson e-mail: