Nyt fra bestyrelseslokalet

Kategori: 
Dato: 
29.11.2018

- lørdag den 17. november var bestyrelsen samlet til bestyrelsesmøde i Odense.

På billedet fortæller Anders Mølgaard om dagens program på DBTUs ledermøde den 17.11.        Foto: Jeppe Damgaard.

Bestyrelsesmødet blev afholdt i forlængelse af det ledermøde, som DBTU har faciliteret i forbindelse med den nye strukturdebat.

På mødet var der stor enighed om, at det netop afholdte ledermøde var et godt startskud til en forhåbentlig god, innovativ og konstruktiv debat om den fremtidige struktur i DBTU. Det er vigtigt for bestyrelsen, at så mange som muligt bliver inddraget i arbejdet og at alle klubber i 2020 vil kunne sige, at de har været med i dialogen og haft mulighed for at komme med input. Både flertal og mindretal skal høres, og bestyrelsen sætter stor pris på styregruppens indsats for fra starten af, at involvere hele bordtennis-Danmark.

Strategi fremdriften som vi følger i spor 1 og 2 blev gennemgået, og der er tydelig fremdrift på mange af de definerede opgaver bl.a. SKOLE OL, trænerudvikling, Para- og pigeinitiativer, der alle kører godt. De nye startskud til talentmiljøer for unge giver også forhåbninger om, at de snart kan males grønne i forhold til den målsætning, vi har for området.

Der er møde fredag den 30. november, hvor evalueringerne skal fremlægges og diskuteres med DIF, hvorefter evalueringerne kommer på hjemmesiden.

DGI og DBTU mødes igen i starten af december for at tale om fornyelse af den samarbejdsaftale, der er mellem de to organisationer. Det er vigtigt for DBTU, at der kommer en ny aftale, og at samarbejdet med DGI er fremtidssikret og styrker begge organisationer.

Driften i 2018 er forsat mod et lille økonomisk plus, når året er omme, men som det blev vist på ledermødet, ser vi i budget 2019 frem mod et betragteligt underskud. Et underskud som kan bæres af en god egenkapital men et underskud, som vi er nødt til at finde løsninger til i det kommende år. 

Eliteudvalget holder ansættelsessamtaler på den/de ledige stillinger på elite ungdom- og damesiden, og der vil blive meldt mere ud, når arbejdet med kandidaterne er afsluttet.

Samarbejdet med Para-bordtennis styrkes til stadighed, og Betina har haft nogle gode og konstruktive møder, hvor blandt andet en samarbejdsaftale snart er på plads. Den forventes underskrevet i januar 2019.

Six Nations skal afholdes i Danmark i 2019, og B 75 har sagt ja til at være vært, når dygtige drenge- og pigespillere fra seks europæiske lande mødes den 24.-26. maj 2019. Arrangementet afholdes i Hirtshals.

Læs hele referatet på hjemmesiden her.

Forfatter: 
Gitte Maribo
Kontaktperson: 
Gitte Maribo
Kontaktperson tlf.: 
51 21 46 27
Kontaktperson e-mail: