Nyt fra bestyrelseslokalet

Kategori: 
Dato: 
05.11.2018

- mandag den 22. oktober afholdte bestyrelsen et Skype bestyrelsesmøde.

På billedet holder Anders Mølgaard tale ved DBTUs årsmøde i 2017, hvor han netop er valgt til ny formand for DBTU. Foto: Carsten Egeholt.

Skype som mødeform er relativ ny for bestyrelsen, men vi er ved at finde os tilrette med den. Det vil aldrig kunne erstatte vores fysiske møder, men ved at afholde ca. 1/3 af møderne som Skype, sparer vi en del tid og penge. Nogle punkter egner sig fint til Skype formen, mens andre stiller krav om det nærvær og de dialoger, som kun et fysisk møde mellem mennesker, kan frembringe.

Økonomien fylder meget på dette tidspunkt af året. Vi begynder at have et ret godt billede af indeværende års resultat. Samtidig arbejder vi på højtryk for at få lagt brikkerne til næste års budget og dermed de økonomiske rammer for vores samlede aktiviteter. Det er en spændende og ikke helt så nem øvelse. Vi har dog givet hinanden håndslag på at vi skal være klar med budgettet 1. december. Som noget nyt vil vi på det kommende efterårsledermøde den 17. november i Odense, præsentere budgetudkastet for 2019 og nogle af tankerne bag.

2018 er første år af den 4 årige strategiaftale med DIF. Aftalen omfatter to strategiske spor. Hvert spor er beskrevet ret detaljeret i form af resultatmål, procesmål og budget/ressourcer. Så vores budgetlægning for 2019 er jo i høj grad styret af denne aftale ligesom budget 2018 var det. Midlerne fra DIF udgør den klart største del af DBTU’s indtægter.

I slutningen af november afholdes evalueringsmøde med DIF og der vil vi blive evalueret på vores evne til at levere på målene og på, hvorvidt vi anvender vores tidsmæssige og dermed økonomiske ressourcer indenfor sporene som aftalt.

Jeg vil gerne bruge taletiden til at slå et slag for det kommende ledermøde i Odense den 17. november. Det er så vigtigt at vi mødes – klubledere og organisationsfolk. Kun gennem debat, engagement og dialog får vi udviklet sporten i en retning, som vi i fællesskab står bag. Første punkt på dagsordenen er struktur reformen. Skal processen godt fra start, er det vigtigt at så mange som muligt bringer deres holdning og deres input til torvs. Ingen er vigtigere end andre. Mød op og bliv hørt.

Afslutningsvis vil jeg bringe en rettelse til referatet fra bestyrelsesmødet. Bestyrelsen udtalte sig om noget, de burde have sat sig bedre ind i (igen vil nogen måske mene..).

Under opfølgning på udvalg står der at Dommerudvalget skal mindes om at tilsikre, at holdene spiller i forskellige trøjer ifm. streaming. Punktet kom op, da vi var flere i bestyrelsen som havde set samme kamp via streaming og bemærket at spillerne på de to hold spillede i næsten identiske trøjer.

Turneringsudvalget har efterfølgende gjort bestyrelsen opmærksom på turneringsreglementet §13, stk. 2, hvori det fremgår at der IKKE er krav om at farven på klubtrøjen skal adskille sig fra modstanderholdet. Vi lægger os fladt ned og beklager vildfarelsen.

På bestyrelsens vegne

Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: