Nyt fra bestyrelseslokalet

Dato: 
10.10.2017

- onsdag den 4. oktober blev der afholdt bestyrelsesmøde i DBTU

Billedet er fra DIF´s årlige budgetmøde, som i øvrigt blev historisk da man for første gang i dette årtusinde optog et nyt medlem, nemlig Dansk Surf & Rafting Union.

I mit sidste nyhedsbrev inden Hold EM i Luxembourg skrev jeg bl.a. om ny turneringsmodel ” Der er argumenter for og imod, men med mange små nationer, som med en slutrundemodel formentligt aldrig kommer til at kvalificere sig, bliver det nok svært at samle flertal for forslaget”. Det var godt jeg ikke satte triumf på med ”vil jeg æde min hat på

For forslaget blev vedtaget og Hold EM vil i fremtiden blive afviklet med et indledende gruppespil med ude- og hjemmekampe og en slutrunde med deltagelse af de 24 kvalificerede nationer fra gruppespillet. Det betyder at vi får mulighed for at præsentere vores landshold i 3 hjemmekampe i 2018 og det vækker glæde hos både DBTU og spillerne.

På DIF’s budgetmøde i lørdags blev strategiaftalerne og de tilhørende økonomiske tilskud endeligt vedtaget. Jeg tror at alle 62 specialforbund (Dansk Surf & Rafting Forbund blev på mødet optaget som nr. 62) mente at netop de skulle have haft en større del af de 187 mio. som fordeles i 2018 og det gælder selvfølgelig også DBTU. Når det er sagt, føler vi at DIF i høj grad har anerkendt den strategiplan som DBTU’s daværende bestyrelse fremlagde i forsommeren 2017 og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med DIF. Vi er ikke færdige med at komme med gode støtteværdige ideer.

Et meget afgørende element i strategiplanen er medlemsfremgang og specielt fremgang i antallet af unge medlemmer. Det kræver en stor indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af børn og unge i klubberne. Bestyrelsen mener at det bedst kan ske i en ny og bredere form end i det nuværende Breddeudvalg. Bestyrelsen har derfor bedt Breddeudvalget indstille deres aktiviteter og vil på årsmødet i 2018 stille forslag om at udvalget nedlægges. Det er ikke et udtryk for at området nedprioriteres, tværtimod. Det skal tages som et udtryk for at opgaven i stedet skal forankres mere bredt og delvist også i nye former. Første eksempel på dette er Skole OL arbejdsgruppen. Bordtennis er optaget som 6. disciplin på Skole OL-programmet og vi har store forventninger til samarbejdet med Skole OL. Jeg vil opfordre alle, som har lyst og energi til at arbejde med dette, til at læse opslaget her på DBTU.dk.

Uddannelsesudvalget har udarbejdet en helt ny uddannelse med tilhørende nyt materiale. Dygtige, veluddannede og engagerede trænere er en af de bærende fundamenter i vores strategiplan for de næste 4 år. Jeg er derfor rigtig glad for at udvalget nu er i mål med det omfattende arbejde, som blev igangsat for snart længe siden. Nu skal uddannelsen bruges og vise sin værdi. Min egen trænerkarriere blev sat i gang da en af lederne i klubben spottede min interesse og flair for trænergerningen, og fik sat mig i gang med et uddannelsesforløb. Lad os sammen spotte de mange trænertalenter ude i klubberne og giv dem et skub og noget opbakning til at komme i gang med uddannelse. I mange kommuner er der i øvrigt ganske gode tilskudsmuligheder til uddannelse, så økonomi bør ikke være forhindringen.

Fuldt referat fra bestyrelsesmøde kan som altid findes på hjemmesiden under ”Om DBTU/Bestyrelse”.

Med sportslig hilsen

Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: