Ny innovativ træner-uddannelse serves igang

Kategori: 
Dato: 
13.09.2017

Træneren får kompetencer til at skabe udviklingsmiljøer.

Den længe ventede uddannelse skydes i gang
Der udbydes fremover 1-2-Træner, Basistræner, Klubtræner og Diplomtræner.
Alle kurserne er blevet kvalificeret og udvidet, så kursisten får de rette kompetencer til skabe udviklingsmiljøer.
Det nye uddannelsesindhold, hvor kursisten bl.a. finder egne trænerværdier og ud fra disse skaber det miljø, som træneren mener, giver mening.
Uddannelsen giver værktøjer, der er baseret på dansk idrætsforskning, som har ledt frem til, at man i stedet for at fokusere på at udvikle det individuelle talent, begynder at arbejde med at opbygge miljøer, der besidder de personer og egenskaber, der skal til, for at så mange udøvere som muligt, hvor de får så gode muligheder for at blive fastholdt og udvikle sig i miljøet. 

Hvad får klubben ud af at sende trænerne på kursus?
Klubben får styrket sine træningshold og derved fastholdt medlemmer over tid, fordi der bliver skabt basis for relationsdannelse, trivsel og udvikling - stærke fastholdelsesparametre.
Klubben får trænere, der i langt højere grad favner helhed, kontinuitet og et miljø i udvikling, både i hallen, til stævner og i mellem træningspassene.
På Klub- og Diplomtræner får træneren også strategiske værktøjer til at samle, erfaringsudveksle og samarbejde med de andre trænere i klubben. 

Vær opmærksom på, at klubben kan opnå økonomisk tilskud til træneruddannelse fra kommunen.

Hvordan skaber du som træner trivsel og udvikling, så det giver mening for spillerne?
Der er i uddannelsen indlagt en lang række gennemgående emnetråde (læs mere om uddannelsesrammen her), der sætter fokus på at udvikle og skabe det miljø, hvor den enkelte dannes, trives og udvikles i.
Som kursist bliver du sat til at tænke over, hvem du er som træner og hvad du kan for at opnå det, du vil som træner. At være træner, handler ikke kun om at sætte bordtennisøvelser i gang.
Du bliver mere bevidst om, hvorfor spillerne gør, som de gør, og du får værktøjer til at hjælpe, motivere, sætte rammer og lede holdkulturen på vej efter den målsætning, du har som træner eller jeres klub har sat.

Start trænerkarrieren nu og tilmeld dig på Bordtennisportalen.

Hent invitationer og markedsføring 2017 i pdf. Se nedenunder.

Se også Den nye uddannelsesstruktur.

Har du spørgsmål så kontakt udviklingskonsulent Poul Danborg på pda@dbtu.dk eller tlf.: 24 95 40 10.

Forfatter: 
Poul Danborg
Kontaktperson: 
Poul Danborg
Kontaktperson tlf.: 
24 95 40 10
Kontaktperson e-mail: