Netværksmøde: Dygtig klubledelse

Kategori: 
Dato: 
11.07.2018

- For klubber, der tror de kan gøre det bedre!

Netværksmøder afholdes fra september-december, på mandage vest for Storebælt og torsdage øst for Storebælt. Følg med på DBTU's hjemmeside og Facebookside.

Der har fra DBTU's side været stort fokus på, at klubbernes trænere skal være meget dygtige, så de kan sikre en stor fastholdelse af børn og unge og nogle gode udviklingsmiljøer rundt om i klubberne. Dette fokus ændres der ikke ved, men til gengæld skal klubtrænerne bakkes op af dygtige klubledere, der har styr på driften af klubben og har overskud til at tænke udvikling frem for at træde vande.

For hvad nytter en dygtig klubtræner, hvis hans eller hendes klubledere ikke giver de bedste forudsætninger for at skabe et godt træningsmiljø?

Derfor vil DBTU's udviklingskonsulent afholde netværksmøder med det formål at hjælpe klubledelser med at skabe et stærkt fundament for klublivet i deres foreninger.

Netværksmøderne vil foregå i små samlinger af klubber og hjælpe hver enkelt klub med at:

  • Få et overblik over driftsopgaverne.
  • Gøre det nemmere at uddelegere, så ikke en person sidder med det hele.
  • Gøre det mere gennemskueligt, hvilke opgaver, der skal løses, hvornår og af hvem.
  • Gøre det nemmere at rekruttere nye frivillige pga. den øgede gennemskuelighed.
  • Få indblik i, hvilke områder, der skal fokuseres mere på i den nærmeste fremtid.

Formålet med at afholde små samlinger er at give klubberne mulighed for at:

  • Lære mere om, hvordan andre klubber gør.
  • Danne relationer, der i fremtiden kan komme til gavn.
  • Starte samarbejde med naboklubber, på forskellige områder.

Netværksmøderne er gratis at deltage i, men det er vigtigt at de enkelte klubbers bestyrelser (og andre relevante parter) deltager fuldtalligt. De vil blive afholdt som aftenmøder af ca. 3 timers varighed og vil løbene blive udbudt (fra efteråret), men kan også arrangeres på efterspørgsel. Ved du allerede, at din klub er interesseret, så tag kontakt til udviklingskonsulent Jeppe Damsgaard på nedenstående oplysninger.

Kontaktperson: 
Jeppe Lindhardt Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262117
Kontaktperson e-mail: