Konstant vækst siden marts 2016

Dato: 
13.01.2018

- en jubilæumsartikel fra Ole Hückelkamp, BAT60+ fællesudvalget for DGI/DBTU

Tirsdag den 16. januar 2018 har DBTU 75 års jubilæum. Et jubilæum, der i dagene op til jubilæumsdagen vil blive markeret med en række artikler her på hjemmesiden og desuden ved en reception i forbindelse med DM for senior søndag den 4. marts 2018 kl. 12.00 i Vendiahallen i Hjørring.

Konstant vækst siden marts 2016

Af Ole Hückelkamp, RÆM (Roskilde Ældre Motion) bordtennis, medlem af Veteranudvalget i DBTU og BAT60+ fællesudvalget for DGI/DBTU, valgt til årets leder i DBTU 2017.

Sidste gang jeg var på banen var i tresserne. Efter pause på omkring 50 år vendte jeg tilbage til bordtennis efter en menneskealder med cricket, hvor jeg naturligt hørte hjemme, da min far var en gudsbenådet cricketspiller og selvfølgelig gav mig samme gave.

Jeg vendte tilbage til bordtennis ved et tilfælde, måske fordi jeg aldrig glemmer de intense oplevelser jeg havde (sammen med min lillebror og med Erling Nielsen) med vores dejlige idræt sidst i halvtredserne og i tresserne.
Efter en kort men hektisk karriere, lagde jeg battet på hylden i sidste halvdel af tresserne og tog cricketbattet i hånden i stedet for.

Dengang var vi lige så mange medlemmer i DBTU som nu, eliten var smallere, niveauet højt for de få bedste og bredden meget ”bred” og omfangsrig. Der er ingen officielle tal for ungdommen under 18 år fra dengang- men jeg vil tro, at der let var de 3.600, som der er i dag.

Fra tresserne og helt frem til starten på 90’erne var der virkelig vækst i dansk bordtennis, nærmest en fordobling fra 8.000 til 16.000. Festen varede i 10-12 år, og så begyndte rutsjeturen i ca. 25 år, hvor dansk bordtennis blev halveret og bragt 50 år tilbage. Bevares, der var lyspunkter ind imellem. ”Maze-perioden” og eksponeringen med de mange internationale arrangementer, gav kortvarigt år med vækst. Men klubberne kunne ikke holde på de mange nye, der kom ind. De forsvandt igen.

Og det problem slås mange klubber stadig med. Nu skal en ny træneruddannelse sætte en prop i hullet, og det er en rasende god idé. Især synes jeg godt om, at de nye trænere uddannes i at fokusere på relationer med de unge mennesker, engagere sig i træningsmiljøet og i det hele taget interessere sig for de unge - også ud over bordtennis. Det lover godt!
Men-men, nu skal vi jo først have fat i nye medlemmer, især ny ungdom, og hvordan gør vi det?

Jeg har noteret mig, at de tidligere formænd for DBTU har det tilfælles, at de har mange gode ideer om, hvad de vil gøre for at vende medlemskurven. Og der en bred erkendelse af, at nu skal kurven vendes. Der er ligefrem indgået en slags håndfæstning (Strategiaftale) med DIF om at dansk bordtennis skal runde de 10.000 medlemmer senest i 2020/21. Se mere her

Altså ca. 3 år til at skaffe små 2.000 nye medlemmer.
Hvordan skal det ske, når der de sidste 4 år er mistet næsten 2.000 medlemmer i aldersgruppen indtil 59 år? Det er ungdommen, vi har mistet, næsten 1.700 i aldersgruppen indtil 18 år på blot 4 år. Hvordan skal vi vende kurven så hurtigt? Er det realistisk?
Ja - jeg er optimist.

Jeg har dog ikke set nogen give anvisninger på, hvordan vi skal få de nye medlemmer, hvor en lille hær af nye, dygtige trænere snart står klar og venter utålmodigt ved døren til træningslokalet.

Jeg vil slutte mit indlæg med at fortælle, hvordan det er lykkedes det nye BAT60+ fællesudvalg mellem DGI og DBTU at skaffe vækst uafbrudt, siden udvalget startede sit arbejde i marts 2016. 11% flere 60+’ere fra 2015 til 2016, og vi venter et jubelår i 2017 med en vækst på op mod 25%, altså en fjerdedel flere 60+ bordtennisspillere.
En speciel tak til DGI og særlig til Gert Jørgensen, som har bidraget stort til denne udvikling.

Vores vækstmodel, som jeg mener direkte kan bruges på de øvrige aldersgrupper i dansk bordtennis, er for omfattende at beskrive i detaljer her, men her er hovedtrækkene:
Vejen til fremgang for dansk bordtennis kan være en massiv, målrettet og vedholdende offensiv i offentligheden. Indadvendte aktiviteter afløses af udadvendte.
”Fokus og øjnene på det, vi ikke kan se”. Her tænker vi i BAT60+ på alle dem, der endnu ikke er begyndt at spille 60+ bordtennis. Hvor er de, og hvordan får vi fat i dem?
”Den der følger i andres fodspor, kommer aldrig foran”. Her tænker vi i BAT60+ på at vi skal forsøge at være anderledes, for kun ved at differentiere os fra andres metoder, kan vi få betydelig vækst.
”Jeg hører og jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg gør, og jeg forstår”. Her tænker vi i BAT60+ på at skriftlig kommunikation minimeres og resurserne bruges på mundtlig dialog, fysiske besøg og masser af positive indslag i medier, sociale medier og TV, og især at vi forstår hvorfor 60+’ere er så glade for at spille bordtennis.
(Citaterne stammer fra den kinesiske filosof Kung Fu Tzu, ca. 500 b.c.)

Her er den overordnede vækstmodel:

Arbejdet med at finde BAT60+'s indre styrke og mission foregår altid i tæt samarbejde mellem frivillige og administrativ ledelse og tager bedst udgangspunkt i kernefortællingen, der skal forankres og formidles.

Finde ind til kernefortællingen og missionen
….ind til BAT60+'s ”DNA” via træf, events, samtaler, klubmøder og research - og derigennem skabe den stærke kernefortælling og det mantra, der skal være drivkraft i fremtidens værdiskabelse for BAT60+.

Forankre kernefortællingen internt for at opnå den forståelse, energi og motivation blandt klubber, frivillige, ledelse og øvrige interessenter, der er afgørende for succes.

Kernefortællingen skal forankre glæden, passionen, livsglæden, nem adgang til motion og træning, træningsværdierne fysisk, mentalt, krop & hjerne på én gang, læringen, konkurrencen & kampen, fællesskabet, social samhørighed, m.fl.

Formidle budskabet eksternt ad relevante kanaler og gøre det med den gennemslagskraft og kreativitet, som frivillige og ledelse har erfaring i at levere.

Held og lykke til bordtennisfolket med det forestående arbejde med at vende medlemskurven i dansk bordtennis.

Og mød nu op lørdag den 20. januar 2018 på DBTU’s ledermøde i Odense og vær med til at præge det kommende arbejde.


Fra BAT60+ FILMEN 2017. Noget om batfatning.

Forfatter: 
Ole Hückelkamp - ole.huckelkamp@force60.dk
Kontaktperson: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 
27 26 06 09
Kontaktperson e-mail: