Flere ungdomsspillere - Ja tak!

Kategori: 
Dato: 
15.05.2018

- Undersøgelse af medlemsudvikling i JBTU

Gennem de senest 5 år har de danske bordtennisklubber haft en mærkbar tilbagegang i antal ungdomsspillere. Tilbagegangen ses over hele landet, men lidt større hos de jyske klubber end i de andre lokalunioner.

DBTU og JBTU har derfor forsøgt at finde årsager og mulige løsninger og gode tiltag, som kan vende udviklingen.

En vigtig pointe: Der kommer ingen løsning faldende ned fra himlen!!”

 

Klubledere, forældre mv. er kommet med mange interessante bud og holdninger, ligesom den præcise udvikling i de enkelte årgange kan ses ud fra statistikken.

Hele undersøgelsen og den endelige rapport kan finde på http://bordtennis.info eller nederst i denne nyhed. 

Bemærk over 50% færre puslinge/yngre drenge.

Fakta: Rigtig mange klubber er blevet mindre – en generel udtyndning, samt 10 klubber færre i Jylland.

Årsager:

Klubstruktur, manglende trænere/frivillige, måske skolereform, måske ratingproblematik.

Udfordringer og løsninger: 

Bedre klubmiljøer – træning med kvalitet, træneren er en nøgleperson.
Fokus på trænerdeltagelse ved stævner og holdkampe.
Flere trænere på trænerkurser.
Bedre sæsonplanlægning, så spillerne kommer til de rigtige stævner.
Fokus på både rekruttering og fastholdelse.
Klubstruktur med en aktiv ledelse/bestyrelse.

Der er ingen tvivl om at det store arbejde ligger hos de lokale klubber. DBTU, DGI og Lokalunionerne kan og vil assistere med vejledning, trænerkurser, forældrekurser, inspirationsmateriale, og konsulentbesøg mv. 

Skal udviklingen vendes kræves indsatser på alle niveauer.

Husk at læse den spændende rapport!

Forfatter: 
Lars-Henrik Sloth
Kontaktperson: 
Jeppe Lindhardt Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262117
Kontaktperson e-mail: