Få en frivilligansvarlig og en frivillighedsstrategi

Dato: 
05.11.2018

Uden frivillige - ingen forening

Så enkelt kan det siges. 

En idrætsforening har både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men de færreste foreninger har en, der er ansvarlig for foreningens vigtigste ressource: De frivillige.

Hvorfor ikke oprette en funktion som frivillig-ansvarlig, som en del af bestyrelsen? 

Først og fremmest bør det være en anden end formanden. Der er brug for en frivillig-ansvarlig, som har de frivillige som sit primære område. Initiativer og aktiviteter for de frivillige sker naturligvis i samarbejde med resten af bestyrelsen og foreningen, men med en frivillig-ansvarlig får foreningen én person (eller et team), som sikrer, at der er fokus på de frivillige.

Den nye funktion ligger i forlængelse af DIF’s anbefaling om, at foreningen laver en plan for det frivilliges arbejde – en frivillighedsstrategi. Med en frivillighedsstrategi kan foreningen sætte fokus og retning på sit arbejde og sine aktiviteter for de frivillige. Har din forening ikke allerede en frivillighedsstrategi, så kan du hente et værktøj til at komme i gang med her.

Hvad laver en frivillig-ansvarlig?
En frivillig-ansvarlig har det overordnede ansvar for, at frivilligheden i foreningen fungerer – eller sagt på en anden måde, at de frivillige i foreningen trives. Der er fem områder, som den frivillig-ansvarlige kan tage fat på:

  1. Skabe overblik over opgaverne: Hvilke opgaver er der brug for frivillige til i foreningen, hvor mange og hvad skal de frivillige kunne?
  2. Finde frivillige: Måske skal foreningen slå de frivillige ’stillinger’ op? Eller prikke forældrene på skuldrene?
  3. Organisere hverdagen: Når opgaver i foreningen er beskrevet og fordelt bliver det nemmere og sjovere at være frivillig (læs og lær mere om dette her).
  4. Pleje og anerkende de frivillige: Anerkendelse i form af et skulderklap eller et ’tak’ betyder rigtig meget for mange frivillige.
  5. Gøre de frivillige endnu bedre: Tilbyd de frivillige kurser og uddannelser, eller hjælp dem med at udvikle nye sider af sig selv gennem nye opgaver i foreningen.

Er du i tvivl om, hvordan du skal komme igang, så kontakt undertegnede.

Forfatter: 
Jeppe Lindhardt Damsgaard
Kontaktperson: 
Jeppe Lindhardt Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262117
Kontaktperson e-mail: