DBTU’s nye uddannelsesstruktur

Kategori: 
Dato: 
15.07.2016

- med mere vægt på trænerens kompetencer til at udvikle trænings- og udviklingsmiljøer i klubben

Den nye uddannelsesstruktur bliver et paradigmeskift i DBTU, hvor der i træneruddannelsen bliver lagt langt mere vægt på trænerens kompetencer til at udvikle træningsmiljøer og at spilleren i langt større grad, skal tage del i egen udvikling. Strukturen indlejrer den aldersrelaterede træning (ATK) og indholdet i den tidligere BAT-certificering bliver en integreret del af træneruddannelsen. Det er også nyt, at træneruddannelsen tager udgangspunkt i den ledelsesmæssige kontekst træneren agerer i, fx en mindre gruppe, et træningshold eller en træner med ansvar for flere trænere. Undervisningen bliver mere praksisnær, hvor kursisten i langt højere grad skal kunne formidle, planlægge og indtage en pædagogisk tilgang. Træneren skal desuden i praktik på fx træningslejre eller stævner.


For at få mere tid til den praksisnære undervisning i uddannelsen allokeres dele af indholdet over på en E-læringsplatform, som er uddannelse via elektroniske medier – som kan gennemføres, når kursisten har tid.
Det er også nyt, at hhv. DIF-træner 1, DIF-træner 2 og DIF Diplomtræneruddannelsen er et krav for at gennemføre det respektive trin i DBTU’s nye træneruddannelse, hvor Trin 2 og 3 afsluttes med eksamen.
Så indtil DBTU får udbudt de første nye kurser, opfordres man til at tage DIF-træner 1. Se vedhæftede oversigt nederst.

De gamle K1, K2, K3 og K4 fra 2009 vil ikke udbydes længere.
Til efteråret 2017 vil de Trin 1 og Trin 2 blive udbudt og hele strukturen er implementeret i 2018.

Forfatter: 
Poul Danborg
Kontaktperson: 
Poul Danborg
Kontaktperson tlf.: 
2346 2118 / 2495 4010
Kontaktperson e-mail: