DBTU’s nye uddannelsesstruktur

Kategori: 
Dato: 
15.07.2016

- med mere vægt på trænerens kompetencer til at udvikle trænings- og udviklingsmiljøer i klubben

Den nye uddannelsesstruktur bliver et paradigmeskift i DBTU, hvor der i træneruddannelsen bliver lagt langt mere vægt på trænerens kompetencer til at udvikle træningsmiljøer og at spilleren i langt større grad, skal tage del i egen udvikling.
Strukturen indlejrer den aldersrelaterede træning (ATK). Det er også nyt, at træneruddannelsen tager udgangspunkt i den ledelsesmæssige kontekst træneren agerer i, fx en mindre gruppe, et træningshold eller en træner med ansvar for flere trænere. Undervisningen bliver mere praksisnær, hvor kursisten i langt højere grad skal kunne formidle, planlægge og indtage en pædagogisk tilgang. 

For at få mere tid til den praksisnære undervisning i uddannelsen forventes det nu, at kursisterne følger en læseplan og møder forberedt op på kurset, således at vores undervisere ikke skal bruge en masse tid på at forklare teori. Desuden vil der henover tid blive flyttet dele af teorien over på e-læring, som kan gennemføres inden eller i mellem kursusmodulerne.
Det er også nyt, at hhv. DIF-træner 1, DIF-træner 2 og DIF Diplomtræneruddannelsen er et krav for at gennemføre det respektive trin i DBTUs nye træneruddannelse. DIFs kurser er blevet en fast del af uddannelsesstrukturen, for at give vores bordtennistrænere et perspektiv, der går ud over vores sports rammer. Input udefra kan aldrig skade.

Kontaktperson: 
Jeppe Lindhardt Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262117
Kontaktperson e-mail: