DBTU's bestyrelse og strukturgruppe inviterer til ledermøde

Dato: 
13.03.2019

- for alle interesserede ledere fra klubber, lokalunioner og DBTU-udvalg og -arbejdsgrupper d. 23. marts 2019 kl. 10.30 - 17 i Odense (Scandic).

Ledermøde for alle med interesse for Bordtennis Danmark, lørdag den 23. marts, Scandic hotel i Odense

Samtlige klubber og bestyrelsesmedlemmer i dansk bordtennis, lokalunioner, samt alle udvalg er inviteret til ledermøde lørdag den 23. marts fra kl. 10.30 til ca. 17 i Odense. Styregruppen for Bordtennis-Danmark’s måske vigtigste projekt, strukturdebatten, er klar til at præsentere og diskutere sine analyser. Kom og vær med. DBTU er vært ved frokosten.

Som forberedelse til ledermødet udsendes der medio uge 11 materiale til mødet. Materialet indeholder: Klubundersøgelsen, som endte med en svarprocent på 59%. Strukturgruppens analyse af DBTU, herunder bestyrelsen, udvalg, Lokalunionerne og sekretariatet samt strukturgruppens første udkast til oplæg til ny struktur for dansk bordtennis.

Den 23.3 og den 12.5 faciliteres drøftelser af oplægget, hvor alt er til forhandling. Vi udvikler og justerer oplægget, så vi til maj har tegningen til en ny struktur, som kan vedtages på årsmødet med bred opbakning blandt bordtennislederne.

10.30: Velkommen – program og formål med dagen
10.45: Præsentation og drøftelse af strukturgruppens analyse af dansk bordtennis
           - Kort gennemgang af strukturprocessen
           - Overblik over den nuværende struktur - hvad har vi lært i analysen?
12.15: Frokost
13.00: Præsentation af 1. udkast til oplæg for ny struktur for DBTU
           
- Formål og indhold i ny struktur - Ny fælles organisation med fokus på vækst og udvikling
             under nyt navn?
           - Hvad mener vi med vækst og udvikling? - Vækst i medlemmer, klubber, viden og økonomi
           - Demokrati vs lederskab – Nærhed til klubberne og fremdrift i udvikling af klubber og ledelse
           - Beslutningsprocesser og inddragelse af klubledere i strategiske beslutninger
           - Økonomi, budgetter og værdiskabelse, hvor skal penge til investering i vækst komme fra?

14.15: Kaffepause
14.30: Drøftelse og perspektivering af ny struktur
           - Gruppearbejde og fælles drøftelser af oplægget
16.00: Kaffepause
16.15: Næste skridt i strukturprocessen
           - Hvad er der enighed om så langt i forhold til ny struktur?
           - Hvilke aspekter i ny struktur skal der udvikles på frem mod ledermødet den 12.5?
           - Strukturgruppens videre arbejde og inddragelse af interesserede ledere fra bestyrelsen,
             udvalg, LU og klubber
17.00: Tak for i dag

Tilmelding til ledermødet sker ved at sende en mail til DBTU’s sekretariat (peter.busck@dbtu.dk) senest onsdag den 20. marts.

Med sportslig hilsen

DBTU's bestyrelse og strukturgruppen

Forfatter: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson tlf.: 
43 26 21 12
Kontaktperson e-mail: