DBTU's bestyrelse indbyder til ledermøde

Dato: 
08.10.2018

- for klubledere, lokalunioner og DBTU-udvalg og -arbejdsgrupper d. 17. november 2018 i Odense.

Bestyrelsen afholdt heldagsmøde i Idrættens Hus søndag d. 30. sept. og havde flere væsentlige punkter på dagsordenen. Referat fra mødet kan læses her. Nogle væsentlige udpluk fra mødet:

Ledermøde for alle med interesse for Bordtennis Danmark, d.17. nov. , Scandic hotel i Odense

Samtlige klubber og bestyrelsesmedlemmer i dansk bordtennis, lokalunioner, samt alle udvalg inviteres til ledermøde lørdag d. 17. nov. fra kl. 10.30 til ca. kl.16 i Odense. Bordtennis-Danmark’s måske vigtigste projekt de næste par år, strukturdebatten, skydes officielt i gang på ledermødet – så derfor håber vi, at så mange som overhovedet muligt vil deltage og bidrage til, at vi får en effektiv og god organisatorisk struktur mange år frem. Kom og vær med. DBTU er vært ved frokosten.

Den foreløbige dagsorden lyder: 1/ Kick-off oplæg til strukturdebatten (v. Styregruppen for strukturdebat) 2) Budget 2019 oplæg (v. bestyrelsen), 3) Træneruddannelse (v. administration, uddannelsesudvalg & bestyrelse) og 4) Skole OL (administration & bestyrelse.)

Det er ingen hemmelighed, at ”riget fattes penge”, og samtidig har vi lovet vores klubber, udvalg og lokalunioner på Årsmødet i juni 2018, at der skal foreligge et budget og en ramme for de økonomiske muligheder inden 2019 begynder. Budgettet der arbejdes intenst med, inkluderer både øgede indtægter (bl.a. via licensforhøjelse og øgede DT-gebyrer) samt besparelser. Vi kommer til at gennemgå budgettet og forudsætninger på mødet. Som bekendt er indført krav om uddannede trænere i DT-klubberne fra indeværende sæson (de to bedste rækker i denne sæson, og øvrige DT-rækker de kommende år), men det er jo ikke gjort med det, tværtom, og vi har alle en opgave med at få flere og gode trænere ud i alle vores klubber. Vi gennemgår status og drøfter indsatsen og ambitionerne og vil drøfte på mødet, hvordan vi kan fremme indsatsen med at få flere trænere, som det afgørende instrument til at fastholde flere i vores dejlige sport. Vores store satsning i breddearbejdet er vores deltagelse i Skole OL projektet, som netop er søsat her i efteråret, men endnu kun meget lidt kendt ude i klubberne. Vi gennemgår derfor konceptet, og et par foreløbige cases, der arbejdes med til belysning af, hvilke muligheder klubberne har for at hverve flere medlemmer gennem satsning på Skole OL. Vi har alle i fællesskab besluttet og lovet hinanden, at vi i 2021 skal være ca. 2.000 flere medlemmer i sporten, og heraf 600-700 flere piger/damer. Som bekendt kan vi ikke alene læne os op ad det flotte arbejde som foregår i 60+ segmentet, idet vi er nødt til igen også at få fremgang på ungdomsområdet, hvis vi fortsat vil være en idræt, der har kritisk masse og økonomi til at have en fornuftig bredde og elite. Skole OL er et centralt element og værktøj i den vedtagne strategi for at få bedre fat i skolerne, efter Åben Skole reformen. Der ligger en kæmpe opgave forude ude i klubberne, og det får vi lejlighed til at drøfte i Odense.

Kort og kort synes vi, at vi har planlagt en spændende og vigtig dag for dansk bordtennis, og vi håber at rigtigt mange vil komme for at deltage og bidrage til debatten (også selvom vi er opmærksomme på, at der er Uddannelsesweekend i samme tidsrum).

Nærmere invitation og dagsorden vil tilgå alle i god tid inden mødet, men reservér dagen allerede nu, altså lørdag d. 17. nov.

Tilmelding til ledermødet sker ved at sende en mail til DBTU’s sekretariat (peter.busck@dbtu.dk) senest den 13. november.

Med sportslig hilsen

DBTU's bestyrelse

Forfatter: 
Lars Høgsberg
Kontaktperson: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson tlf.: 
43262112
Kontaktperson e-mail: