Danmarksturneringen 2018-2019

Dato: 
07.06.2018

- er næsten helt på plads. Turneringsudvalget (TU) har besluttet flere ændringer.

Turneringsudvalget er nu ved at have skabt et overblik over samtlige DT-rækker for sæsonen 2018-2019.

Herre DT
Herre-DT afvikles i 4 rækker bestående af Elitedivisionen, 1. division, 2. division kreds 1 og 2 samt 3. division kreds 1 og 2.
3. division afvikles med 10 hold, øvrige rækker med 8 hold hver.

Overbygningsholdet Penthouse CPH har ændret navn til Level – Brønshøj/København (forkortes Level – BB/KBTK) og opstiller under fælleshold i alle DT-rækker. I samarbejdet indgår endvidere ØBTU klubben Level AC (tidligere Penthouse).
Overbygningsholdet Næstved BTK er opløst. Holme Olstrup har overtaget alle DT-holdene og har ændret navn til Næstved Bordtennis.
Overbygningsholdet Vestegnen fortsætter uændret med moderklubberne Brøndby og Greve.

Dame Elitedivision
I forbindelse med indbydelsen til Dame 1. division åbnede Turneringsudvalget mulighed for at Elitedivisionen kunne udvides til 10 hold. To klubber ønskede at anvende denne mulighed og rækken består derfor af 9 hold. Der afvikles ikke kvalifikationskampe.

Dame 1. division
Tilmeldingen til 1. division damer var overvældende. 5 hold var garanteret en plads, og yderligere 7 hold ønskede at deltage, således at det samlede antal hold er oppe på 12.
Turneringsudvalget håber, at det store antal hold kan medføre behov for endnu en række (2. division) inden for en kort tidshorisont. I stedet for at afvikle de annoncerede kvalifikationskampe, og dermed frasortere to hold, vil TU ændre på turneringsstrukturen i 1. division i den kommende sæson. Der afvikles dermed ikke kvalifikationskampe.
De 12 hold opdeles i to puljer med 6 hold i hver pulje. Hvert hold mødes to gange i første turneringshalvdel. I anden turneringshalvdel samles de tre øverst placerede hold fra hver pulje i en pulje A og de tre nederst placerede i en pulje B. Point fra første turneringshalvdel bringes med over i anden turneringshalvdel.
Turneringen afvikles i samlinger med henholdsvis 3, 4 og 3 holdkampe i samlingen. Dette gælder både i første og anden turneringshalvdel. Vinderen af rækken rykker op i Elitedivisionen. De nærmere regler vil fremgå af et revideret turneringsreglement som udsendes før turneringsstart.
Turneringsudvalget har foretaget en seedning baseret på holdenes tre højest ratede spillere ved simpelt gennemsnit og samlet ratingtal. Herefter er lodtrækning foretaget.
Samlinger vil kunne afholdes med 12 hold eller 2 x 6 hold.

Juniordivision
Tilmeldingen til Juniordivisionen var skuffende. 3 hold fra JBTU og 4 hold fra ØBTU. Turneringsudvalget har derfor besluttet, at turneringen afvikles som landsdækkende med én pulje. Kvalifikation til slutspil ændres således at dette modsvarer de tilsvarende regler i Elitedivisionerne. Grundspillets nr. 1 vælger modstander i semifinalen mellem grundspillets nr. 3 eller 4. De nærmere regler vil fremgå af et revideret turneringsreglement som udsendes før turneringsstart.

Drengedivision
Ved fristens ophør var tilmeldt 5 hold fra ØBTU, 5 hold fra JBTU og 2 hold fra FBTU. Holdene opdeles i to puljer med 6 hold i hver. Lodtrækning er foretaget og OB placeres i pulje 1. Regler for afvikling af drengedivisionen er uændret.

Pige Ungdomsdivision
Antallet af tilmeldte hold ved fristens ophør var skuffende i forhold til antallet af piger som kan deltage. Turneringsudvalget har derfor brugt mange ressourcer på at kontakte klubber og forældre, og det er faktisk lykkedes at få tilsagn fra adskillige piger. Turneringsudvalget er, i samarbejde med klubber og forældre, netop i gang med at sammensætte pigerne på fælleshold.
Turneringsudvalget planlægger turneringen ud fra den forudsætning, at sæsonen opdeles i to halvdele og at rækken bliver landsdækkende (princip som i 1. division damer). Pt. er 8-10 hold tilmeldt og flere kommer til. Turneringsformen vil blive beskrevet, når planlægningen er afsluttet og de nærmere regler vil fremgå af et revideret turneringsreglement som udsendes før turneringsstart.

Dispensationer
I forbindelse med tilmelding til dame og ungdomsrækkerne har flere klubber søgt dispensation, primært for anvendelse af en spiller på B-licens hvor moderklubben også deltager i rækken. Dispensationer vil fremgå af sagsoversigten som lægges på hjemmesiden, når overblikket er tilvejebragt.

Turneringsreglement
Ovenstående turneringsændringer medfører selvfølgelig ændringer i turneringsreglementet. Turneringsudvalget er endvidere i gang med mindre rettelser til reglementet. Når det endelige reglement udsendes, vil væsentlige ændringer være fremhævet. Du finder Turneringsreglementet her.

Planlægning af kampprogram
Turneringsudvalget og i særlig grad sekretariatet er endvidere i fuld gang med planlægning af det egentlige kampprogram. Mere information følger, når dette arbejde er afsluttet. Turneringsudvalget ønsker alle nye som eksisterende hold velkommen i DT i 2018-2019 og ser frem til en ny sæson med mange spændende kampe.
Turneringsudvalget har endvidere et brændende ønske om at klubber, klubledere, trænere, spillere og ikke mindst forældre, i fællesskab yder en aktiv indsats i forhold til en bedre forståelse for Turneringsreglementet og samtidig forsøger at indtage en knap så udpræget ”jeg-vil-have-ret” holdning.
Kun på den måde kan udvalget i større grad indgå i planlægningen af de foreslåede turneringsændringer som blandt andet blev drøftet ved ungdoms DM, samt indgå i arbejdsgrupper omkring revidering og koordinering af diverse regler og bestemmelser som har grænseflade til DBTU’s turneringsreglementet.

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 
27 26 06 09
Kontaktperson e-mail: