ATK2.0 er implementeret på forbundsniveau

Dato: 
15.02.2019

- Uddannelsesmateriale og kurser er klar

Så fik DBTU endelig sat sidste punktum for den nye uddannelsesstruktur, nemlig: Lærebog for bordtennistrænere.

Sammen med en lang række andet uddannelsesmateriale, lærevejledninger, PowerPoints og uddannede undervisere, så kan DBTU sige efter godt 4 år, at ATK2.0 er implementeret på forbundsniveau, eller rettere efter 15 år, da lov om eliteidræt blev vedtaget i 2004.
Men nu starter det egentlige arbejde, nemlig at få klubernes trænere til at tage den aldersrelateret træning til sig og indføre det i den daglige/ugentlige træning og for at få skabt det gode udviklingsmiljø.

DBTU har med den nye uddannelsesrække rustet kurserne til starte denne udvikling.
Som et led i strategiaftalen med DIF, så er der i 2019 ved at blive udviklet et trænerudviklingsforløb (praktik), som skal løfte kursisternes praksisnære undervisningskompetencer i deres eget klubmiljø.
Desuden er e-læring næste step for at få allokeret teorielementer over på e-læingsplatformen, så der bliver mere praksis på tilstedeværelseskurserne.

 

Forfatter: 
Poul Danborg