Mål og visioner

Visionsmaterialet er udarbejdet på flere ledermøder i perioden 2015-2016 og fik navnet VISION2020. I visionsmaterialet fremgår fire spor: udbredelse, elite, demokrati og politik. Udbredelse og elite udgør grundlaget for DBTU's strategiaftale med DIF for 2018-2021 og flere af de specifikke målsætninger i VISION2020 erstattes af den senere strategiaftale med DIF.

På årsmødet 2018 blev en debat om 'Ny struktur i DBTU' skudt i gang, og chefkonsulent i DIF Torben Bundgaard præsenterede et oplæg til procesforløb dbtu_aarsmoede_2018_procesforloeb_struktur_debat_dif_tb.pdf, og på årsmødet blev dbtu_strukturdebat_rammeoplaeg_til_procesforloeb_dif_tb_v2.pdf uddelt til deltagerne.