Mål og visioner

Visionsmaterialet er udarbejdet på flere ledermøder i perioden 2015-2016 og fik navnet VISION2020. I visionsmaterialet fremgår fire spor: udbredelse, elite, demokrati og politik. Udbredelse og elite udgør grundlaget for DBTU's strategiaftale med DIF for 2018-2021 og flere af de specifikke målsætninger i VISION2020 erstattes af den senere strategiaftale med DIF.