KLUBUDVIKLING

KLUBUDVIKLING

You are here:

Denne side har fokus på udvikling af klubben. Det kan derfor være en god ide, hvis I allierer jer med den lokale udviklingskonsulent for at finde ud af, hvad jeres mål er, hvilke ressourcer I har til rådighed og hvor I så får størst effekt af at starte. 

Om os-banner

Organisering og ledelse

Ledelse og organisering er afgørende for, at foreningen giver gode oplevelser til medlemmer, frivillige, forældre mv. Og organisering er ikke kun bestyrelsens ansvar, men også trænere og lederes ansvar, da det er dem, som udfører opgaverne i praksis. Hvis foreningsledelsen er god, så har foreningen ofte lettere ved at rekruttere og fastholde både frivillige og aktive medlemmer.

Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet en lang række værktøjer, som din forening kan bruge til at gøre det nemmere at lede foreningen.

I kan samtidig tage fat i en af BTDK’s udviklingkonsulenter og få assistance af dem til at bruge værktøjerne.

Frivillighed og sammenhold

Frivillighed i foreningen

Uden frivillige – ingen forening. Så enkelt kan det siges. En idrætsforening har både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men de færreste foreninger har en, der er ansvarlig for foreningens vigtigste ressource: De frivillige.

Frivilligheden er den største og vigtigste ressource i foreningslivet. Derfor er rekruttering og fastholdelse af frivillige primære opgaver for idrætsforeningerne. Undersøgelser viser, at de idrætsforeninger, der arbejder systematisk med rekruttering og fastholdelse og har en plan for oggaver og udførelse, har lettere ved at finde fremtidens frivillige.

Vi opfordrer alle foreninger til at få en frivilligansvarlig. Vedkommende skal tage sig af de frivillige, så foreningen får flere hænder til arbejdsopgaverne, og så de frivillige udvikles og trives. Det hedder en HR-medarbejder i det private erhvervsliv – i foreningsidrætten kalder vi det en frivillig-ansvarlig.

Årshjul

Klubbens årshjul

Et årshjul er et enkelt og effektivt værktøj, der flytter din forening fra at have mål til at få resultater. 

Årshjulet er også forudsætningen for at kunne konkretisere og uddelegere opgaver til nye frivillige.

DGI har lavet en fin videoguide til at arbejde med jeres eget årshjul. Find guiden via knappen nedenfor. 

I kan også få hjælp fra en af BTDKs udviklingskonsulenter til at udfylde jeres årshjul.

DGI logo

Digital foreningsadministration

Der kan være meget at vinde, hvis man digitaliserer foreningens driftsopgaver og der findes flere forskellige løsninger, der kan hjælpe jer med det. Den ekstra tid man bruger på at komme i gang, kommer tifold tilbage i den anden ende, så man kan bruge den på det man virkelig brænder for.

Det kan være svært at finde rundt i hvilket system, der passer bedst til lige netop jeres behov og mange af systemerne kan det samme.

DGI har lavet en god guide til en opstart og udbyder både onlinekurser og webinarer, der kan hjælpe jer godt i gang.

Rekrutteringsmateriale til Instagram

Rekrutteringsmateriale

Bordtennis Danmark har udarbejdet skabeloner til en rekrutteringsfolder og en rekrutteringsplakat samt billeder til Facebook og Instagram, som I frit kan benytte. 

Foreningssider.dk

Foreningens hjemmeside

Ofte er klubbens hjemmeside, det første et nyt medlem rammer. Derfor er det vigtigt, at den er overskuelig og opdateret. Det er dog ofte en uoverskuelig opgave, hvis man ikke er vant til at arbejde med IT og en endnu vanskeligere opgave at finde nye frivillige til at overtage når den gamle hjemmesideansvarlige træder tilbage.

Ligesom med administrationssystemer findes der dog flere udbydere, der tilbyder en moderne, nem og ligetil skabelon, der samtidig også er nem at overlevere til nye hjemmesideansvarlige.

Dygtige trænere er vigtige!

Uddan jeres trænere

Dygtige trænere er en af de vigtigste faktorer for fastholdelsen af medlemmerne. Er klubbens træningstilbud godt, er sandsynligheden for at medlemmerne har det sjovt, udvikler sig og bliver en del af fællesskabet større. 

Det kan kun lykkes, hvis I har dygtige trænere, der ved præcis, hvad deres medlemmer ønsker og er i stand til at imødekomme disse ønsker. 

Hverken børn eller voksne lader sig spise af med 10.000 gentagelser eller de samme øvelser gang efter gang. At være træner kræver indlevelse, kreativitet og åbenhed.

Det forsøger vi at klæder jeres trænere på til, via vores forskellige uddannelses- og udviklingstilbud. 

Fondsansøgninger

Fundraising

Søger jeres forening penge til aktiviteter, udstyr, rejser eller faciliteter? Så er det en god ide at undersøge, hvad der findes af lokale fonde. Men selv til mindre projekter, kan der også være penge at hente i nationale fonde.

DGI har lavet en vejledning til fundraising og et overblik over en masse nationale fonde, man kan søge om støtte fra.