Certificering

BAT Certificeringen af såvel klub og trænere har til formål at få de gode tanker og træningsprincipper omsat i praksis. DBTU stiller sig til rådighed fra start til mål som sparringspartner og rådgiver for klubbens ledelse og trænere. Møder undervejs mellem klubben og repræsentanter fra DBTU støtter klubben i processen.

Certificeringen af klubben skal resultere i, at klubbens ledelse og trænerteam i fællesskab udarbejder en træningspolitik, hvor BAT tankegangen er helt central og hvor BAT materialets anbefalinger og principper er væsentlige delelementer. I certificeringsforløbet skal der også udarbejdes en trænerpolitik, der skal indeholde en beskrivelse af gensidige krav, forventninger og udviklingsmuligheder for trænerne tilknyttet klubben. Klubbens BAT certificering og muligheden for fortsat at være BAT certificeret er afhængig af, at klubben har minimum én certificeret træner tæt tilknyttet klubben.

Certificering af trænerne sker som hovedregel sideløbende med klubcertificeringsprocessen. For at blive BAT certificeret skal klubbens trænere deltage på et specialtilrettelagt uddannelsesforløb, der indeholder nedenstående fire emner. I forlængelse heraf skal klubben i samarbejde med DBTU’s BAT konsulent udarbejde en individuel tilrettelagt ”karriereplan” for trænerens videreudvikling.
- Idrætspsykologi
- Idrætspædagogik
- Teknik
- Fysisk træning

Dertil kommer, at træneren skal udarbejde og afholde minimum ét træningspas, der observeres og evalueres af DBTU’s BAT konsulent således, at træneren får sparring til, hvordan klubbens nye træningspolitik kan omsættes i praksis. Nedenfor kan du læse om de enkelte elementer i BAT certificeringen.
 

Træningspolitik
Trænerpolitik
Klubcertificering
Trænercertificering
Aftaledokument