BAT 60+ bordtennis hele livet

 

 

BAT60+ konceptet 2018                                                                         

Initiativet henvender sig til både begyndere, øvede og konkurrencespillere.

På et møde i Aarhus den 20. januar 2016 mellem DBTUs Veteranudvalg og repræsentanter fra DGI bordtennis, blev det besluttet at søge oprettet et fællesudvalg med fokus på 60+ bordtennis i hele landet.

Initiativtagerne, Gert Jørgensen DGI bordtennis og Ole Hückelkamp DBTU (veteranudvalget) samt DBTUs formand for veteranudvalget, Jens-Erik Linde, blev de første medlemmer af fællesudvalget. Lene Jørgensen, DGI Østjylland, var med helt fra starten i projektgruppen.

Efterfølgende blev der udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale og en projektplan, som blev sendt til DGI's og DBTU's ledelse til accept. Den 16.marts 2016 blev samarbejdsaftalen underskrevet af både DGI's ledelses og DBTU's ledelse. Man blev enige om at danne en projektgruppe samt at påbegynde aktiviteterne på Sjælland/Fyn, og udbrede konceptet til resten af Danmark senere.

I 2016 blev der skabt betydeligt vækst, 11% flere 60+ bordtennisspillere, og væksten i 2017 forventes at ende på over 20%.. Alene åbent hus arrangementer i uge 37 2017 i 42 klubber, gav klubberne en gennemsnitlig medlemstilgang på hele 21%, en nyproduceret video blev set af 112.000 på Facebook, (https://www.facebook.com/DGIbordtennis/videos/vb.182290955145680/1643634472344647/?type=2&theater ), næsten 400 spillere deltog i BAT60+ stævner, over 100  60+'ere deltog på BAT60+ kompetencekurser.

Fra 2012 til 2017 venter vi en vækst i antallet af 60+ bordtennisspillere på omkring 50%. 

2018 bliver året hvor mange resurser bliver indsat og nye aktiviteter og indsatser påbegyndt, afhængig af størrelsen af økonomiske midler til rådighed.

15 resurser er tilknyttet BAT60+ ved indgangen til 2018:

Forretningsudvalg:

 1. Gert Jørgensen DGI
 2. Ole Hückelkamp DBTU

Medlemmer:

 1. Carsten V. Nielsen Silkeborg
 2. Ole Balslev Randers
 3. Morten Ganderup Lemvig
 4. Lene Friis Nyborg
 5. Jens Erik Linde DBTU
 6. Pauli Andersen Roskilde

Kursusinstruktører m.m.:

 1. Uffe Gårde OB
 2. Henrik Dyrhauge Skårup IF 
 3. Jørgen Friis Larsen RÆM Roskilde
 4. Kjeld Bjarne Nielsen OB
 5. Jørgen Hansen Nyborg BTK
 6. Asger Rasmussen Skårup IF
 7. John Møller Poulsen Silkeborg BTK

BAT60+ konceptet

Udfordringerne

Fra projektets start har Fællesudvalget gerne villet gøre tingene på en anderledes måde. Det er en naturlig forlængelse af, at 60+'erne principielt er på vej ud af arbejdsmarkedet og kan træne og spille på andre tidspunkter end andre. Desuden er flere og flere 60+'ere raske og aktive og mange begyndt på ”den 3.alder”, hvor det stilles krav samtidig med at 60+'ernes viden og erfaring kan udnyttes bedre. (”ældrebyrden afløses af ældrestyrken”). Det er virkelig et paradigme-skifte, der sker og er sket.

60+'erne vægter meget at være sammen i sociale grupper, og det kan 60+ bordtennis tilbyde. Desuden opleves det ude i klubberne, at 60+ spillerne ønsker at lære mere bordtennis, blive dygtigere og se fremskridt. 

Klubberne har altid begrænsende spilleforhold, enten tidsmæssigt eller ressourcemæssigt, (antal borde). Det stiller en naturlig grænse for hvor mange medlemmer, klubberne kan have.

Ledelsesmæssigt behøves der én eller flere frivillige ildsjæle og nogle trænere, principielt samme problemstilling som i almindelige klubber med unge spillere. Også her har vi ønsket at gøre tingene anderledes.

BAT60+ konceptet og overordnede strategier

 • Vi betragter spillestedet som det overordnede, hvor én eller flere klubber kan udnytte det. Vi gør også hvad vi kan for at hjælpe med spillestedets indretning, plads, lys, ventilation og lokale, hvor spillerne kan samles og hygge sig.  Det gør vi fordi 60+'erne kan udnytte lokalerne på næsten alle tidspunkter, f.eks. formiddage, hvor ingen andre ønsker tid. Dvs. vi leder efter spillesteder og har et mindre antal borde, vi kan låne ud til formålet, hvis det ønskes, indtil spillestedet selv kan finansiere det.

Konklusion: Det her er et klart behov for spillestedets indretning, som vi hører det fra klubberne

 • Resourcerne og organisationen ser vi lidt anderledes på. Man behøver ikke nødvendigvis en større bestyrelse for at starte og drive en 60+ bordtennisklub. Det gør man ikke fordi 60+'erne er meget fleksible i dagtimerne, og gerne vil hjælpe. Vi har set flere klubber starte med en enkelt ildsjæl, og når spillerne træder ind i træningslokalet, så tilbyder mange sig til at dele de forskellige opgaver, der er i klubben. Klubben ender med at være selvhjulpen og køre deres afdeling uden at være til belastning for klubbens ledelse.

Konklusion: Klart behov fra de aktives side, at hjælpe til.

 • Stævner er en meget vigtig del af 60+ bordtennis, lige fra officielle stævner, arrangeret af DGI, klubber, DBTU lokalunioner, eller klubbernes private udvekslinger og venskabsstævner. Double-stævner, hvor licens ikke er nødvendig, er meget populære og tiltrækker ofte over 100 spillere. En typisk stævnedag for 60+ spillere ser således ud: Fælles morgenmad, spil om formiddagen, fælles frokost, spil om eftermiddagen, præmieoverrækkelse og evt. aftensmad, altså en hel dag sammen om bordtennis, træf og social komsammen. 
 • Trænerne ser vi også anderledes på. Vi ved at kun få klubber har 60+ trænere til rådighed, men det arbejder vi langsigtet på i Fællesudvalget. Træneren i en 60+ klub kan være er en central person, fordi han/hun er med hele tiden i aktiviteterne. Det gælder både på det sociale område og på formidling og læring. Træningsmiljøet er trænerens vigtigste område og agerer som en slags katalysator, der hele tiden opfylder trænings- og konkurrence behovene og tilfører nye koncepter. Endvidere kan træneren være kontaktpersonen udadtil til omverdenen vedrørende, træf, stævner o.l., altså også en slags koordinator i klubben. Nogle klubber har mange hænder, og der er det en bestyrelse eller udvalg, som f.eks. tager sig af alt andet end lige træning og læring.

Konklusion: 60+'ere stiller generelt krav om at træner kan hjælpe med bordtekniske men i høj grad også miljøet og organisationen

 • Endelig er det det bordtennis-tekniske. Det er nyt for os i Fællesudvalget, at der er så store ønsker blandt 60+'ere om at lære noget mere bordtennis. Derfor mener vi, at vi skal benytte lejligheden til at formidle og indøve det tekniske i en større sammenhæng. 60+'ere kan have nogle skavanker eller indgroede vaner, som gør at man ikke kan lære teknikken helt fra grunden. Men vi ønsker at være meget grundige med teknikindlæringen. Hvorfor? Det er igen det der med kvalitet og krav, som vi bør honorere.  Derfor har vi konstrueret nogle nye, sammenhængende teknikkort for hver teknik, således at trænerne har mulighed for at prioritere og vælge og sætte ind de rigtige steder og motivere spillerne til læring. Bordtennisrobotten er en meget central del af tekniktræningen og sjove og positive træningsøvelser vigtige

Konklusion: Dette er i tråd med de ønsker, vi har mødt, at vi skal formidle og lære spillerne kvalitet i bordtennisteknikken.

 • Kommunikation mellem klubber indbyrdes og med Fællesudvalget, prioriterer vi højt, og vi har dels  personlige kontakt med 60+ klubberne, og hjælper dels klubberne med at kommunikere med deres lokale, omverden, f.eks. kommune, sundhedssektor, Ældresagen, m.fl. Vi hjælper også med skabeloner og materiale til lokal markedsføring.

Konklusion: Klart ønske fra især mange, der nyopstarter og de klubber, som gerne vil have øget tilgang.

 

Om skabeloner til markedsføring og rekruttering i klubberne

Her kan du hente materiale og skabeloner til brug i dit lokale område, hvad enten du vil henvende dig til Ældresagen eller sætte annoncer i lokalavisen og meget andet.

1.Guide og drejebog til, hvordan din klub kommer i gang med BAT60+ og rekrutterer flere 60+'ere.

2. Annonceforslag til lokalpressen

3. Pressemeddelelse til lokalpressen

4. Opslag til supermarkeder, læger, tandlæger, biblioteker m.m.

5. Henvendelse til Ældresagen lokalforeningen

6. Basalt Regelsæt for bordtennis

7. Om kommunalt aktivitetstilskud

8. DGI/DBTU - Logo

 

Læs artikler om klubber med BAT60+ på programmet:

100. Furesø bordtennisklub og Jægerspris bordtennis

101. Roskilde Ældre Motion bordtennis

102. OB Bordtennis

Ønsker du mere information om BAT60+ projektet?

Kontakt:

Gert Jørgensen DGI bordtennis e-mail mayo@os.dk eller

Ole Hückelkamp DBTU Veternaudvalg ole.huckelkamp@force60.dk